Biotech Boomlusern
logo

Login Form

International Seed Merchant Enquiries Welcome

Die Biotech Boomlusern™ Protokol

INHOUD

 1. Die Biotech Boomlusern™ Protokol
 2. 2 Basiese Maniere om Boomlusern te Vestig
 3. Die Konvensionele Australiese Model
 4. Die Biotech Boomlusern™ aanslag
 5. Die 3 Kernelemente van die Biotech Boomlusern™ Basis Protokol
 6. Hoe maksimaliseer die Biotech Boomlusern™ Basis ProtokolPlantprestasie?
 7. Hoe word hierdie Biotech Boomlusern™BasisProtokol gerealiseer?
 8. Ekosisiteem Bioom Moederboom Eienskapsoordrag in die Biotech Boomlusern™Basis Protokol
 9. Die Biotech Boomlusern™Entstowwe
 10. Die Biotech Boomlusern™ Grysblaar Infeksiefase
 11. Hoe om Plante deur die Grysblaar Infeksiefase te neem
 12. Die Korrekte Plantgrootte:
 13. Die Mikro Plantgrootte Aanslag:
 14. Die Makro Plantgrootte Aanslag:
 15. Die Biotech Boomlusern™ Waardeketting:
 16. Die Voordele van die Boombeskermer Groeiproses:
 17. Riglyne vir Vestiging met Boombeskerming:
 18. Die Volledige Biotech BoomlusernTM Protokol Waardeketting:
 19. Eko-Kultivar Seleksie:
 20. Biotech Boomlusern™ Aanwendingsmetodiek
 21. Biotech Boomlusern™ Prysoorsig
 22. Saailing Pryse
 23. Outgrower / Uitgroeier Plantpryse

DOKUMENT INFORMASIE

Kliek met jou muis op fotos om te vergroot.
 
 
VIDEOS

Kliek hier om na ons Afrikaanse Videos op YouTube te kyk
 
Click here to view our English Videos on YouTube


 

 

Boomlusern | Tagasaste

Wetenskaplike name:
 • 1 ton eetbare materiaal vir elke 100mm reën
 • Verhoog grond se drakrag tot 10 keer danksy Bio-remediëring.
 • Immergroen lewe vir 60 jaar en langer.
 • Lewende hooimied, beweiding stimuleer hergroei.
 • Dieselfde voedingswaarde as gewone lusern; geen blousuur- en opblaasrisiko
 • Sit 100N gratis in die grond per ha per jaar danksy Rhizobium.
 • Droogte en vuurbestand.
 • Sommige kultivars koue en rypbestand -10 grade en hitte bestand tot +50 grade voordat slegs blaarpunte doodryp of die blare toedraai.
 • Moet met ons eksklusiewe reeks mikro-organismes ingeënt word om 20-40% beter kommersieel te produseer, andersins vatbaar vir swam en verlepsiektes.
                      
kingdom Plantae (plants)
phylum Magnoliophyta (flowering plants)
class Magnoliopsida (dicotyledons)
order Fabales (legumes, milkworts, snakeroot, peas, ...)
family Fabaceae (pea family)
genus Cytisus (broom)
species Cytisis proliferus)
Chamaecytisus palmensis, Chamaecytisus proliferous, Cystisus proliferous

 

 

Die Biotech BoomlusernProtokol:

Biotech Boomlusernverhoog tipies weiding se drakrag met tussen 5 en 10 keer per hektaar per jaar (500-1000 bome per ha). Die informasie wat hier volg verduidelik hoe om drakrag vir vee so te verhoog in grond en gemengde sand, klei en selfs turf.

Hierdie inligting word bekendgestel vir vee eienaars as besigheidsbeleggers. Die fokus van die Biotech Boomlusern™ Protokol is nie die laagste moontlike insetkoste nie, maar eerder die mees optimale Biotech Boomlusern™ produksiestatus met maksimum Biomassa uitsette. Daar word gefokus op ‘n waardeketting waarvan die veeboer ‘n produksievennoot is wat deur maksimale Biomassa en maksimale Proteïnwaarde welvaart deur middel van beweiding ontsluit. Die Biotech Boomlusern Protokol fokus daarop om welvaart optimaal te ontsluit deur die Grondgesondheid en Boomlusern Plantprestasie te maksimaliseer. Die hoogste moontlike drakrag vir vee word nagestreef en realiseer deur die gebruik van genetika, biologie en toegepaste ervaring.

 

Daar is 2 Basiese Maniere om Boomlusern te Vestig:

Die kernvereiste vir suksesvolle vestiging is om wortelvrot aan te spreek. Die tipe siektes (Fusarium Pythium, Rhizotonia) breek uit wanneer anaerobiese toestande selfs vir ‘n kort tydjie plaasvind (soos na swaar reën), en in mielietipe vlakker gronde met klei, soos normaalweg in die binneland gevind. Die kusstroke het normaalweg meer sand met n effens laer vlak van wortelvrot uitdagings.

 

Die Konvensionele Australiese Model:

 • Plant in diep bodemlose sand wat aerobiese grondmedium toestande impliseer.
 • Wortelvrot word vermy weens die goeie dreinering in bodemlose sand, en die tekstuur van die groeimedium verhoed wortelsiektes danksy uitloging van vog.
 • Die top 10% plante van groot volumes van enige generiese saad word gebruik vir plant-gehardheid. Rhizobium word as entstof beskou.
 • Hierdie model is ‘n mislukking in normale gronde wat ‘n persentasie klei bevat en nie baie diep is nie, en veral in ou mielielande (ploeg en plant verniel goeie grond-organismes en patogene domineer- en veral Fusarium kom natuurlik in mielietipe gronde voor). Dit is die rede hoekom die model nie suksesvol in grond repliseerbaar is nie.
 • Boomlusern (Tagasaste) het nooit op groot skaal suksesvol versprei buite die sandvlaktes van Wes-Australië nie. Die rede daarvoor is dat die Wes Australiaanse Boomlusern model ongeskik is vir die meeste wêrelddele en nie kommersiële resultate lewer nie, maar tot plantmortaliteit in grond lei.
 • Pioniers wat hierdie model in ander wêrelddele probeer waar bodemlose sand nie die grondtipe is nie, stuur af op mislukking. In ander gronde is dit eenvoudig nie die korrekte model nie en dit werk nie. Die plante vrek.

 

Daar is egter 'n model waarvolgens Boomlusern suksesvol kommersieel in grond verbou kan word. Die volgende oorsig lewer 'n kort teoretiese en beginseloorsig en dan praktiese inligting wat hierdie geheim ontsluit.

 

Die Biotech Boomlusern™ aanslag:

Die geheim vir vestiging van Boomlusern in amper enige gronde is die volgende:

Die Biotech Boomlusern™ aanslag is om gepaste Plantgenetika te gebruik, en om chemies die plant se kern karaktereienskappe in terme van Sistemiese Immuniteit te induseer. Die genetiese plant-gehardheid word dan veral Biologies oor die leeftyd van die plant in stand gehou (Sistemiese Immuniteit via Mikrobiese Wortelkolonisering) en dit lei tot vele produksievoordele. Mikrobiese wortelorganismes bioremediëer die grond tot goeie dreinering en gesondheid.

Wat beteken dit? Dit beteken dat die plant aangepas is tot die plaaslike klimaat, met die regte organismes op die wortes om siekte-uitdagings die hoof te kan bied en die beste eetbare massa vir vee te produseer.

Hierdie model is geskik vir die meeste grondtipes en wêrelddele, en dit kan verfyn word na gelang van die siekte-uitdagings. Hierdie Biologiese Grondbeskermingsproses kan verder aangehelp word deur die plant se bopunt ook meer af te knip, en om dit eers eers in ‘n veilige omgewing soos ‘n plastieksak groter en meer gehard te maak, en dan in die (siekte-uitdagende) grond uit te plant. Hierdie Biotech Boomlusern™ model lewer dan plante wat leef en floreer in grond.

Hierdie Model vir vestiging van Boomlusern in Grond word nou oorsigtelik beskryf:

 

Die 3 Kernelemente van die Biotech Boomlusern™ BasisProtokol:

 1. Regte Plantmateriaal (Genetika).
 2. Regte Entstowwe (Biologiese Mikrobes).
 3. Regte Plantgrootte (Groter is beter).

Die 3 kernelemente waarop ‘n Boer moet fokus is die regte Biotech Boomlusern™ Plantmateriaal, die regte Biotech Entstowwe en die regte Boomlusern Plantgrootte. Indien daar suksesvol oor hierdie drie hekkies gekom word, kan die Biotech Boomlusern™ Protokol suksesvol beproef word. Na die Protokol Proeffase, kan daar op groot skaal gekommersialiseer en gerepliseer word in grond.

Die fokus verskuif dan om kostes te verlaag deur dieper in die Biotech Boomlusern™ waardeketting betrokke te raak en met volume eenheidskoste te verlaag. Daar kan ook met die Direkte Saaimetode ekstensief gevestig word na gelang van die spesifieke grond tipe.

 

cows cows2 cows3

 

Hoe maksimaliseer die Biotech Boomlusern™ Basis ProtokolPlantprestasie?

Die Biotech Boomlusern™ Basis Protokol maksimaliseer plantprestasie op 3 maniere:

 1. Die regte Plantmateriaal verhoog die plant se Kragdadigheid met ongeveer 30-40% en dit beskerm die plant teen siekte-aanvalle en 'n aangepaste plantgroei net beter.
 2. Die regte Entstowwe verhoog die plant se Groeiywer en Biomassa met ongeveer 20-40% en die wortelmikrobes beskerm die wortels van die plant teen siekte en stimuleer groei.
 3. Die regte Plantgrootteverhoog die plant se Gehardheid -hoe groter die plant, hoe meer gehard is dit teen hitte en waterstres, grondsiektes, weidiere en ander uitdagings. Daar is meer wortelreserwes om sulke uitdagings die hoof te bied.

Daar word gepoog om militante groeistatus te bereik waar die plant in staat is om terug te baklei en amper altyd oorleef in amper enige grond toestande. Hoe meer die vestigingsuitdagings is, hoe groter is die Biotech Boomlusern™ plant wat uitgeplant word, en hoe beter is die vestiging.

 

Die volgende beginsels word nagestreef en dien as riglyne.

 

Hoe word hierdie Biotech Boomlusern™BasisProtokol gerealiseer?

 1. Die Biotech Boomlusern™ Basis Protokol fokus om sekerheid en repliseerbare herhaalbaarheid daar te stel. Dit maak dit moontlik om finansiële beleggingsbesluite op die Biotech Basis Protokol proefuitslae te baseer, omrede dit herhaalbaar is.
 2. Die Plantmateriaal wat ons gebruik word van die Moederboom (wat die saad produseer), na die Boer, met naspeurbaarheid (tracebility) en Bio-integriteit geakkrediteer en gesertifiseer. Dit beteken dat daar ‘n Ekosisteem Identifikasie aan die plantmateriaal toegeken word, wat dit moontlik maak dat die res van die Biotech Boomlusern™ waardeketting met sekerheid en repliseerbare genetiese resultate kan werk en weet wat die beste aanwendingsgebied vir elke kultivar is.
 3. Die waardeketting word volgens Biotech Boomlusern™ Protokolstandaarde en riglyne met Bio-integriteit in stand gehou. Dit maak dit moontlik om Sistemiese Immuniteit en boonste kurwe Biomassaprestasie te realiseer omrede die modulêre boublokkies en rolspelers in die waardeketting vasgemaak is, gekwalifiseer en gekwantifiseer en vervolgens gesertifiseer teen die standaarde. Dit beteken dat dieselfde resultate keer op keer behaal kan word.
 4. ‘n Klant kan die mees optimale kultivar Biotech Boomlusern™ vir sy ekosisteem en klimaat koop,   ‘n Biotech Boomlusern™ Basis Protokolproef doen, en die jaar daarna presies dieselfde resultate herhaal op ‘n baie groot kommersiële skaal. Dit word moontlik om makro finansiële beleggings te doen waar die toleransies en risiko geminimaliseer is. Dit wat die klant koop is vas en seker, en is binne standaard en riglyn, en op die fondasie kan daar kommersieel gebou word. Met bome kan dit 3-5 jaar neem om die volle produksiepotensiaal te besef, en dan kan ‘n Landbouer teruggaan en dieselfde genetiese materiaal, entstowwe en modulêre boublokkies weer koop, jare later.
 5. Hierdie vaste Biotech Boomlusern™ Basis Protokolfondasie stel Veeboer Besigheidsbeleggers in staat om seker, herhaalbare Boomlusern Biomassa beleggingsbesluite te neem, dit oor jare te beproef, en dit dan oor ‘n lang termyn in ‘n vaste struktuur en finansiële raamwerk te repliseer. Veral Korporatiewe en Institutionele besluite kan so geneem word.
 6. Die vaste karakter van die genetika, die seker kwaliteit van die saad en die bio integriteit van die entstowwe op die wortels is die fondasie van Biotech Boomlusern™.

 

Die volgende gedeelte verduidelik presies hoe hierdie vaste karakter, seker kwaliteit en Bio-integriteit fondasie behaal word.

 

Ekosisiteem Bioom Moederboom Eienskapsoordrag in die Biotech Boomlusern™Basis Protokol:

Die regte Plantmateriaal: Die Boomlusernplant word as ekosisteem (bioom) aangepas en geakklimatiseerd beskou nadat die Moederboom 20 jaar oud is en genoegsame tyd gehad het om by die plaaslike klimaat (bogrondse bioom) en die grondtipe (ondergrondse realiteite) aan te pas . Sulke 20 jaar en ouer bome dra hierdie geakklimatiseerde eko-aangepastheid oor in hulle saad (plantgenetika). Hierdie eko-aangepaste saad kan in ander werêlddele gebruik word wat dieselfde klimaat (temperatuur, hitte en koue, reënval) en dieselfde tipe grond (pH en tipe) het. In terme van die Biotech Boomlusern™ Basis Protokol word daar gedifferensieer tussen plantmateriaal oorprong op grond van die eko-kultivar en die bioom van oorsprong se eienskappe. Ons noem dit eko-kalibrasie.

Daar is verskillende Kultivars Boomlusern wat in verskillende Ekosisteem Klimaatstreke die beste aard. Dit is vir die Veeboer nodig om die mees gepaste kultivar vir sy klimaat te koop. Hierdie genetiese boublokkie is een van die Biotech Boomlusern™ fondasie boustene vir suksesvolle vestiging in grond. Hoe meer aangepas die genetika is vir die plaaslike klimaatsomstandighede, hoe beter gaan die plant vaar. Hoe beter die plant vaar, hoe minder is die kans vir siektes om die Boomlusern te oorweldig. Hoe beter die plant vaar, hoe meer blare en vreetbare materiaal produseer die Biotech BoomlusernTM .

Die les van hierdie beginsel is om die geskikste Kultivar Biotech BoomlusernTM   te gebruik en om weg te bly van X-faktor plantmateriaal van 'n onbekende oorsprong en klimaat streek. Indien die verkeerde kultivar boomlusern geplant word, is die kanse goed dat die plant gaan vrek of doodryp.

 

 

kilimanjaro 20 Jaar oue "Kilimanjaro™" Kultivar in Oos-Afrika hooglande (pH 6, 1600mm reënval, 0-28 Grade Celcius, 1800m bo seevlak, kan tot 20 meter hoog word) kilimanjaroseedKilimanjaro™ Saad van 20 jaar en ouer Moederbome

 

Die effek van hierdie differensiasie is dat daar ongeveer 30-40% beter plantprestasie behaal kan word deur eko-gekalibreerde (korrek eko-geakklimatiseerde) genetiese plantmateriaal te gebruik. Dit het die eerste 20 jaar van die Boomlusern plant se lewe ‘n baie groot effek in terme van Biomassaproduksie, Gehardheid, Hitte weerstandigheid, Koue weerstandigheid, Aangepastheid en Siekte weerstandigheid. ‘n Plant wat deur die Moederboom "geprogrammeer" is om ‘n sekere stel klimaat- en gronduitdagings te oorkom presteer die beste wanneer die programmering en die realiteit ooreenstem. Indien die plant buite die verwagte ekosisteem geplant word onderpresteer dit aanvanklik (en is dus kwesbaarder) en kan plantmortaliteit en produksieverliese die gevolg wees. Die rede hiervoor is dat baie wortelreserwes wat vir groei geoormerk is nou vir “aanpassing” gebruik moet word, met baie minder reserwes beskikbaar weens die skokke vir siekte-aanvalle. Onaangepastheid put die wortelresewes uit.

Daar word verdere genetiese seleksie en verbeteringe gedoen binne elke Saadkultivar. Die doel van hierdie handelinge is om volgens die Biotech Boomlusern™ Protokol die plant se inherente kragdadigheid te maksimaliseer en boonste kurwe kommersiële prestasie te realiseer. Dit gebeur tipies in die geskikste klimaatstreek waar die Biotech Boomlusern™ genetika die beste aangepas is. Die mees effektiewe aanwending van groeikrag en wortelreserwes word nagestreef.

 

groenkalahariGroen Kalahari™ Kultivar (pH 3-5, 400 mm reënval, -10 tot +50 grade Celcius, 4m hoog 7 meter wyd)
 

Die Biotech Boomlusern™Entstowwe:  

Daar word volgens die Basis Protokol gefokus om die volgende met regte spektrum Entstof te realiseer:

 1. Die Plant se Sistemiese Immuniteit word geaktiveer. Dit maak die plant se wortels super gehard teen siektes, peste en plae onder die grond.
 2. Daar word die maksimum Stikstofproduksie in die wortelsone gerealiseer. Dit maksimaliseer die proteïne, grasproduksie in die interry en grondlewe, en kan soveel as 300 N per ha per jaar se gratis Bio-kunsmis word.
 3. Daar word die maksimum Planthormone en Metaboliet geproduseer via Biologiese Entstof Organismeafskeidings. Dit laat die Biotech Boomlusern™ vinniger groei en herstel, met meer Biomassa en korter tussenwei periodes en intervalle. Dit kan groei opstoot van 1cm per loot per dag na 2.5 cm per loot per dag, wat die hoeveelheid intense beweidings van 4 na 8 per jaar opstoot sonder duur chemiese bemesting.
 4. Daar word ook van "Plant Growth Promoting Rhizobacteria" gebruik gemaak wat die plant se groei stimuleer deur voeding te bind en die grond te Bio-remedieer.
 5. Hierdie prosesse (nr 1-4) word in werking gestel deur die plant se wortels met ‘n vol spektrum Biotech Boomlusern™ mikro-organismes te koloniseer. Dit beteken lewendige organismes gaan lewe op, in en om die wortels en hulle infekteer aanvanklik die plant. Aanvanklik is die plant eers swakker tydens die Grysblaar Infeksiefase, maar daarna is die plant supersterk militant en gerat vir boonste kurwe ekonomiese prestasie vir 80 jaar lank. Die grondorganismes is ook deels die rede waarom die Kilimanjaro Kultivar in grond soveel groter word as plante wat in uitgeloogte voedinglose sand moet probeer presteer.

 

Die Biotech Boomlusern™ Grysblaar Infeksiefase:

Wanneer die saad ontkiem, word daar volgens die Biotech Basis Protokol ‘n proses begin waarvolgens   die plant se Primêre Sistemiese Immuniteit op ‘n Chemiese manier geaktiveer word. Hierdie Sistemiese Immuniteitsaktivering maak die klein saailing geweldig sterk met ‘n super hoë vlak van kragdigheid, gesondheid en groeiywer (in verhouding tot die klein plantgrootte). Die plantjie is dan Groen Mamba groen van kleur, en 1-5 cm hoog.

 

 grysblaar

Hierdie supersterk fase is van ontkieming tot ongeveer die 6 blaartjie fase (5 cm hoog). Dit is die optimale tyd om die plant as ‘n saailing te vervoer en te hanteer, en dit is veral in staat om koue te hanteer. Die plant word in ‘n klein 512 saailaai gehou wat die wortelgroei strem en verhoed dat die plant in die volgende Grysblaar Infeksie-groeifase ingaan. Dit bly dan vir ‘n ruk stilstaan in die supersterk 4 blaartjie fase.

Sodra dit egter uitgeplant word en meer wortelspasie beskikbaar is, groei die plant na 5 cm hoog en aktiveer dan ‘n wortelsein wat wortelkolonisasie deur die eksklusiewe reeks Biotech Boomlusern™ mikro-organismes aktiveer. Die oomblik wat dit gebeur gaan die plant in die Grysblaar Infeksiefase in, en moet die plant eers deur die volgende groei:

 

 • Wanneer die plantjie ongeveer 5 cm groot raak, is dit gereed om die wortelkoloniserings-proses te begin met genoegsame wortels en wortelspasie. Die plant het dan mikro-organismes nodig om die plant te help groei en om die plant teen grondpatogene (slegte grondorganismes) te verdedig.
 • Indien die Biotech Boomlusern™ Entstowwe dan nie op die plantwortel is nie, sal die plant nie hierdie biologiese mikrobiese wortelbeskerming geniet nie, nie maksimaal presteer nie maar wel hoë vlakke van plant mortaliteit beleef omrede die verkeerde grondorganismes dan die wortels kom infekteer. Dit lei tot plantvrektes wanneer die plantjie so 5-12 cm hoog is. Moet nooit iets anders as Biotech Boomlusern™ vestig nie.
 • Plante wat daarsonder in grond gevestig is staan n goeie kans om binne 24 maande te vrek. Groter bome wat vrek het reeds n diep penwortel en dis duur en moeilik om hulle te verwyder en te ontbos. Moenie kanse waag nie, gebruik Biotech Boomlusern™.

 

 grysblaar1Grysblaar Infeksiefase Biotech Boomlusern™ (voor) en besig om daardeur te groei (agter)

 

Die Boomlusern Saailing stuur ‘n wortelseinafskeiding uit wanneer dit ongeveer 5 cm hoog is, wat alle en enige mikro-organismes aanlok en naderlok om die wortel te kom koloniseer. Dit is derhalwe belangrik dat die regte volledige spektrum goeie Biotech Boomlusern™ entstoforganismes reeds in die wortelsone is wanneer die koloniseringsein plaasvind, sodat die goeie organismes eerste die sein kry en koloniseer. Indien die goeie Biotech Boomlusern™ organismes nie teenwoordig is nie, gaan normale grondpatogene en swamme die sein kry, en veral in ou mielielande lei dit tot plantmortaliteit binne 3-24 maande.

Volgens die Biotech Boomlusern™ Protokol word daar dus ‘n belading van die volle spektrum goeie mikro-organismes om die plant geplaas, in die grondmedium, wat die wortelsone domineer en die plantwortel op die regte tyd infekteer. Dit sluit Rhizobium en Plant Growth Promoting Rhizobacteria in, sowel as goeie swamme en ander tipe bakterieë, en grondgesondheidsorganismes. Wanneer die koloniseringsein kom, word die Biotech Boomlusern™ plantwortel Biologies deur hierdie mikrobes geïnfekteer en biologies gestimuleer. Die goeie Bio-Stimulantorganismes domineer, en hulle verleen dan permanente beskerming, prestasie uitsette en permanente positiewe simbiose aan die plant. Die langtermyn effek is ongeveer 20-40% beter boonste kurwe prestasie in Biomassa.

Die rede hoekom U Biotech Boomlusern™ moet gebruik is nie net dat U plante moet lewe nie, maar omrede hulle soveel beter gaan presteer, selfs in diep bodemlose sand. Daar word n permanente mikrobiese fabriek om die wortels geplaas wat die meeste voeding moontlik vir die plant voer, en die maksimum beskerming lewer. Dit is die ekonomiese produksie voordele wat domineer, in alle tipe groei mediums. U plant mag daarsonder lewe in bodemlose sand, maar dit gaan baie swakker doen. In die natuur soek Boomlusern hierdie simbiotiese Mikrobes om te te oorleef maar veral om te floreer en ten beste te presteer. Die Plant-Mikrobe wortel interaksie is wat vestiging in grond ontsluit.

 

grysblaar2Grysblaar Infeksiefase gestresde plante (links), en besig om daaruit te groei (regs).

 

Die aanvang van hierdie infeksieproses is baie stresvol vir die plant, en dit wys in ‘n grysblaar ongesonde kleur wat plantstres reflekteer. Wanneer die koloniseringseininfeksie plaasvind, word die plantwortels baie erg met hierdie organismes geïnfekteer, baie erger as wat in die natuur sou gebeur. Ons het dan die top genetiese materiaal se krag nodig vir die plant om te oorleef, sowel as die plantjie se reeds geaktiveerde Sistemiese Immuniteit. Die plant moet veg om die wortelinfeksie te oorleef, en moet "sout" en aanpas. Dis stresvol. Die proses van infeksie vind plaas wanneer die plant ongeveer 5-10 cm hoog is en duur 4-8 weke, en dit wys in die grys, ongesonde kleur van die plant. So ‘n Biotech Boomlusern™plantjie is dan in ‘n baie stresvolle posisie wat die "Grysblaar Infeksiefase" genoem word.

 • Die plantjie moet dus vervoer word voor dit 5 cm groot is (tipies op die 4 blaartjie na 6 blaartjie Supersterkfase, wanneer dit uiters gehard is in ‘n 512 saailaai en Groen Mamba groen is).
 • Die plant moet dan vertroetel word die oomblik wanneer dit uitgeplant word met meer wortelspasie - tipies vanaf 5 na 10 cm hoogte in groei, wanneer dit in die Grysblaar Infeksiefase is. Dit is die addisionele wortelspasie wat die plantwortels laat rek en dan die wortelkoloniseringsein afstuur. Indien die plant in die 512 saailaai gehou word, gebeur die kolonisering nie en kan die plant lank in die geharde fase gehou word, danksy plantgroeispasie wortelstremming.

 

Hoe om Plante deur die Grysblaar Infeksiefase te neem:

 1. Kry jou kop reg. Die meeste mense maak die plant dood omrede hulle wil help, en nie die plant kan uitlos nie. Dien slegs water toe en gee die plant tyd om self deur die infeksie te werk.
 2. Enige addisionele behandeling onttrek energie van die plant en sit meer stres op omrede dit die plant dwing om dinge te moet opneem. Moenie ekstra voeding en water gee nie, gee tyd, al lyk die plant hoe sieklik. Gaan doen iets anders, al voel dit hoe onnatuurlik en wreed.
 3. Verwag die Grysblaar Infeksiefase, en neem ‘n kwaliteitbesluit om nie die nodige proses vir emosionele redes te saboteer nie en die plant dood te maak deur te probeer “help” nie.
 4. Moet nie kunsmis, swammiddels of enige onakkrediteerde behandelinge opsit nie.
 5. Plant die saailing voor die tyd uit direk in die grond, of in ‘n houer met meer wortelspasie. Wanneer die Saailing in die Grysblaarfase is moet dit nie versteur of geknip word nie.
 6. Gebruik sover moontlik ‘n Boombeskermer om halfskaduwee te verleen, sowel as om beweiding deur diere en insekte te verhoed. Alle onnodige stres moet vermy word.
 7. Enige matige halfskaduwee wat die ergste hitte, koue, water en beweiding stres kan verhoed is goed. Die Boombeskermer is koning vir klein Saailinge direk in ‘n land.
 8. Moet nie te veel water gee nie. Maak nat 1 keer ‘n week.
 9. Bly weg van Nitrosol, blaarvoedings, groeistimulante, entstofbehandlinge en dies meer.
 10. Laat die Horlosie tik. Die getikkery van die horlosie laat die Grysblaarfase verby gaan.

Die 4 blaartjie fase Biotech Boomlusern™ Plantjies het tipies ‘n baie pragtige groen kleur en groot blare, is sterk, en kan skokke hanteer. Wanneer dit egter groter word, en grys van kleur word, is die plant baie swakker, kan minder skokke hanteer, en alle krag word in wortelinfeksiehantering gestort. Die plant moet dan vertroetel word en nie vervoer, geknip, hanteer, uitgeplant, oorwater, kunsmis behandel en enige addisionele uitdagings beleef nie. Los die plant, gee dit net tyd. Net die normale water is nodig, en niks meer nie - net tyd.

 

koue1.6 miljoen 4 Blaartjiefase Saailinge na ‘n nag van -7 Grade Celcius koue (sonder 1 vrekte)

 

Wanneer die plant egter eers in en deur die Grysblaar Infeksiefase is, groei dit tot ongeveer 10 cm hoog waarna dit "begin om in sy eie skaduwee te staan". Daarna kom die plant se pragtige groen kleurvanself terug, en groei dit uit die infeksiefase en grys kleur uit. Die plant word dan supersterk op grond van geaktiveerde Biologiese Immuniteit, en geniet dan die voordele van simbiose en sinergie tussen die plant en wortelmikrobes. So 'n plant kan in grond, sand, klei, leef en floreer!

Die wortels maak dan self stikstof, kry groeihormone, en geniet mikrobiese plantvoeding en afskeidings. Ons noem die Biotech Boomlusern™ plant dan Militant, lus vir baklei, lus vir groei, en goed kwaad. So ‘n plant kan dan die aanslae vat in swakker en sieker tipes grond, klei, en kan ook meer die aanslae van insekte, klimaatstres en ander uitdagings oorkom en oorlewe. Militante plante kan geknip word en dit stimuleer hulle baie. Sulke militante, Basis Protokol gesertifiseerde en geakkrediteerde Biotech Boomlusern™ plante is die fondasie van die kommersiële Boomlusernbedryf. Hulle het 'n Seker Karakter, Vaste Kwaliteit en Biologiese Integriteit.

Die vaste karakter van die kultivar en die seker kwaliteit van die plant saam met die Bio-Integriteit van die entstof veroorsaak dan eenvormige kwaliteit resultate op 'n baie groot skaal. Hierdie eenvormige modulêre boublokkies stel die veeboer dan in staat om presiese proewe te doen sonder dat daar te veel veranderlikes is. Wanneer die plantproses bemeester is, kan dieselfde resultate weer en weer gerepliseer word op 'n groter en groter skaal. Die veeboer kan fokus op sy deel van die waardeketting en spesialiste voorsien eenvormige kwaliteit boublokkies volgens spesifikasie. Kostes kan afgebring word met volume sonder om kwaliteit in te boet.

Let hoe wortelstikstof, groeistimulante, voeding en wortelreserwes individueel begin deurslaan na die Grysblaar Infeksiefase oor is en die plante daardeur groei (sonder enige hulp).

 

cult1bPlante deur die Grysblaar Infeksiefase met kleur wat eenvormig terugkom         cult2
Plante deur die Grysblaar Infeksiefase met kleur wat eenvormig terugkom

 

 

cult3Pragtige Biotech Boomlusern™ ongeveer 6-8 weke na die Grysblaar Infeksiefase         cult4Biotech Boomlusern™
Saailinge met
Boonste Kurwe Prestasie
        cult5Dieselfde Biotech Boomlusern™ Saailinge van die kant gesien (200 Saailaai)

 

 

 cult6Tipiese Biotech Boomlusern™ 10 cm Saailing “Plug” 1 keer geknip (deur Grysblaarfase)

 

 

 

Die Korrekte Plantgrootte:

saai105 Saailaai met 10 cm plus plante deur die Grysblaar Infeksiefase  

 

Die eerste twee dele van die Biotech Boomlusern™ Basis Protokol word deur spesialiste aan die klant gelewer, nl. die regte plantmateriaal behandel met die regte entstowwe. Die regte plantmateriaal is dan tipies die eko-gekalibreerde kultivar in die 4 blaartjie fase, behandel met die regte vol spektrum Biotech Boomlusern™ Entstowwe. Die Boer se fokus is egter op die 3de en belangrikste deel van die Basis Protokol, en dit is om die ideale plant grootte te bereik en die plant veilig verby die grysblaar infeksiefase gevestig in die land te kry.

Ons kan die regte plantmateriaal ontkiem en lewer, en ons kan die plant korrek met die entstof behandel, maar weens logistiek en die unieke fisiologie van die Biotech Boomlusern™plant kan ons nie die plant Groot Maak en dan eers vervoer en by die klant uitkry nie. Diesel is te duur en grond weeg te swaar en groot plante is baie duur. Die onus is op die boer om self plante groot te maak tot hulle militant is en dan eers uit te plant, of om andersins groter proefplante te koop by "Outgrowers" wat nader geleë is en dit self te vervoer.

Daar is in ons waardeketting spesialiste wat plante grootmaak en deur die grysblaar infeksiefase neem, en hulle word “Outgrowers” (Uitgroeiers) genoem. Dit is plante wat primêr gebruik word vir "Proof of Concept" doeleindes waar ‘n veeboer wil sien dat die plante lewe en in sy grond aanpas en presteer. Net ‘n paar duur groot Outgrowerplante word daarvoor aangekoop en in jaar 1 beproef. Van jaar 2 af skuif die fokus om kostes te verlaag sonder om kommersiële prestasie en boonste kurwe uitsette in te boet. Die klant kyk dan hoe om baie van hierdie dinge self te doen om koste te spaar, sonder om prestasie in te boet. Die self uitgroei van Saailinge is een so ‘n opsie.

Die Uitdaging is om Biotech Boomlusern™ Saailinge suksesvol, goedkoop en winslewerend aan te plant en die regte plantgrootte te laat bereik. Daar is ‘n Mikro- en ‘n Makro-aanslag.

 

Die Mikro Plantgrootte Aanslag:

Die kern van die mikro-aanslag is om ‘n klein bietjie plantmateriaal te kombineer met ‘n relatiewe groot Boombeskermer (Tree Guard). Die meganiese toestel verleen beskerming aan die plant in situ, en die beste moontlik wortelgroei met die minste uitplantskok word bewerkstellig. Die hergebruik van die Boombeskermer help eenheidskoste verlaag. Dit is egter nodig om die bome in die land te vertroetel en nat te maak. Basies neem ‘n mens die water en die kweekhuis na die plante toe.

 

saai14 Blaartjie fase Saailing uit 512 Saailaai

 

Die idee is om ‘n klein 4-6 blaartjie fase direk in die land uit te plant, en dan ‘n "mini-kweekhuis" Boombeskermer direk bo-oor die saailing te plaas. Die mini kweekhuis is ‘n "Tree Guard" Boombeskermer wat die plant teen weidiere beskerm, en wat ook ‘n matige halfskaduwee klimaat verleen. Dit beteken dat weidiere steeds die ander weiding in die land kan benut, sonder dat hulle klein saailinge kan doodvreet. Veral peste en plae word so verhoed om plante dood te vreet.

'n Verdere voordeel is dat die Boombeskerming met “Frost Cover” Doek bedek word wat tot teen die grond vasdruk en insekte en weidiere uithou, sowel as wind en son. Dit verleen die absolute ideale groei toestande vir klein Biotech BoomlusernTM Saailinge en maak dit moontlik om seker suksesvol bome te vestig van klein Saailinge af. Die Boombeskermer is ‘n integrale deel van die Saailing plantproses.

 

 saai2Selfgemaakte Boombeskermers – Druk eenvoudig die bamboesstokkies in die grond wanneer die boompies uitgeplant word. “Frost Cover” verleen halfskaduwee.

 

saai3Selfgemaakte Boombeskermers – Druk eenvoudig die bamboesstokkies in die grond wanneer die boompies uitgeplant word. “Frost Cover” verleen halfskaduwee.   saai4Selfgemaakte Boombeskermers – Druk eenvoudig die bamboesstokkies in die grond wanneer die boompies uitgeplant word. “Frost Cover” verleen halfskaduwee.

 saai5

Daar word gefokus om ‘n draadbuis te maak (60cm by 70cm Kuikendraad met 25mm gate) , en dit met "Frost Cover" materiaal te bedek (dit kos ongeveer R1200 vir 500meter doek 3 meter wyd). Die boombeskermer word vir die duur van die Grysblaar Infeksiefase (die eerste 3 maande van die plant se lewe) oor die plant gelaat, waarna dit verwyder word en die volgende plant daarmee gevestig word.

Die voordeel van die Mikro-aanslag is dat daar met lae eenheidskoste Saailinge van ongeveer R2.50-R3.00 geplant kan word, maar baie groot sukses en oorlewingpersentasies danksy die optimale plantmateriaal, geaktiveerde sistemiese immuniteit en meganiese boombeskermers verkry word. Die nadeel is dat die Boombeskermers aanvanklik moeite vereis om te maak en ekstra koste behels. Dit is op die medium en lang duur egter goedkoper om ‘n stel boombeskermers te maak en dan etlike dosyne kere oor baie jare te hergebruik, met baie lae koste “optimale” “behandelde” Biotech Boomlusern™ saailinge. U spaar koste deur basies u eie tyd en spasie te gebruik om self klein Saailinge in die land groot te maak. Die toedien van water elke 7-14 dae is die belangrikste, en die boombeskermer verhoed verdamping deur wind en son, en help met vogretensie.

Die koste om ‘n boom te vestig is baie laag wanneer ‘n boombeskermer die tweede keer gebruik word. Koste kan verder verlaag word deur Biotech Boomlusern™ Saailinge self te kweek, of om dit op ‘n groot skaal aan te koop in die 512 saailaai 4 Blaarfase. Dit word tipies in 512 saailaaie gelewer, helder Groen Mamba groen van kleur. Die plantjie is klein, maar dit word volgens die Mikro-metode in die land gevestig deur ‘n metodiek waar die "kweekhuisie" na die plant geneem word om die plantjie te beskerm. Ryp- en hittebestandheid verhoog, maksimum blare word behou (nie afgevreet nie) en dit verleen die vinnigste groei danksy die meeste fotosintese. Ons raai die Boombeskermer Saailinge metode aan vir beginners en spesialiste, al voel dit nie natuurlik die eerste keer nie. Dit is wat werk en die beste resultate gaan lewer met die minste moeite en koste. Dit werk selfs vir winteraanplantings.

U kan gerus die koste van ‘n plant uitreken oor ‘n 80 jaar periode beskou, en self besluit of dit die moeite werd is om dit korrek en suksesvol die eerste keer reg te doen. Indien u hierdie kwaliteit benadering volg, is die Boombeskermer deel van u Biotech Boomlusern™ mondering.

saai6

 

Daar is variasies van die Mikro-aanslag:

 • Pico Mikro: Dit is wanneer ‘n saadjie geplant word met entstof, en dan met die draadbuisring beskerm word.
 • Direkte Saai: Dit is wanneer saad meganies met ‘n planter gesaai word en 20-100 liter entstof per hektaar in die plantvoor gespuit word, en die peste en plae deur baie hoë plantestand oorweldig word.
 • Mikro-aanslag vir die Wildsbedryf - Sekelbos: In die wildsbedryf word die saadjie of saailing baie keer in die veld gevestig, en dan met ‘n stuk doringbos of sekelbos toegemaak. Dit beskerm veral teen weidiere waar daar direk in die veld gevestig word. Wilde diere kan dan die plant net tot op die sekelbos afvreet en dit groei groot genoeg om te kan oorleef danksy sekelbos/doringbos beskerming.

 

Die Makro Plantgrootte Aanslag:

Die kern van die makro-aanslag is om die plant groot genoeg te maak deur eers in swart plastieksakkies te vestig- en dan oor te plant in die veld wanneer die plant groot genoeg is om beweiding en ander aanslae te oorkom. Hiervolgens word die klein saailing eers na ‘n kweekhuis geneem, deur die Grysblaar Infeksiefase geneem in ‘n swart plastieksak, en dan in die veld uitgeplant wanneer dit kniehoogte of groter is. Die Makro-aanslag is veral geskik vir die wildsbedryf en boere wat kapitaalkragtig genoeg is om "Outgrower" bome te kan bekostig en uitplant, of wat dit self kweek. Plantgrootte is die inherente beskerming.

 

Die groot voordeel van die Makro-aanslag is dat die plant vertroetel kan word in ‘n beheerde grond-medium in ‘n swart sak, waar daar nie grondpatogene domineer nie. Die plant kan ook groot genoeg gemaak word vir Grootwild, en dan eers uitgeplant word. Die kragdadigheid van ‘n plant se wortels wat heuphoogte staan op 6 maande is ook genoeg om baie hitte, weiding en waterstres te kan hanteer.

Die grootste nadeel van die Makro-aanslag is dat die plantjie eers in ‘n swart plastieksakkie gevestig moet word, grootgemaak dan uitgeplant moet word. Dit is dubbelwerk, maar soms onvermydellik. Dis stadig, duur, maar baie seker. Sulke bome is besonder sterk en die plantgrootte (addisionele wortelreserwes) verleen addisionele kragdadigheid en ywer aan die plant, genoeg om meeste grondtoestande en patogeenprobleme, asook weidier- en insekaanvalle te oorkom. As niks anders werk nie, probeer die Makro-aanslag met groter bome en vind die optimum vir jou grond realiteit.

Die nadeel van die uitplant van jong bome in die veld is dat hulle meer kwesbaar is vir weidiere hoe kleiner hulle in vorm is. Dit beteken dat óf die plant, óf die kamp afgesper en toegekamp moet word. Dis duur, en van die draad en toekampkoste kan vermy word deur die plante eerder groter te maak en plantgrootte dan as beskerming te gebruik. Hoe dikker en meer houtagtig die stam is, hoe beter is die kans op oorlewing teen wilde diere. Sulke groot dikstam makrobome is teen die natuurelemente en weer bestand, en die grootste risiko is van diere wat hulle kom vreet weens ‘n gebrek aan ander groen kos in die veld. Dit is die beste om sulke bome uit te plant na die eerste reëns wanneer daar ander kos in die veld is, ten einde genoegsame tyd te verleen dat die bome nog groter kan word en beter kan vestig. Die dikste moontlike stam word vereis.

 saai8Sterk Bonkige Plant wat intense beweiding ekstensief kan vat in die veld.

 

Voordele van hierdie aanslag sluit in die gemak waarmee baie bome op een plek grootgemaak, natgemaak en behandel kan word. Die nadeel is die ekstra moeite en koste om hulle te vervoer en te gaan uitplant, en die dubbele werk. Dis duur, maar dis seker. Makro-aanslagbome is die beste vir proewe, maar nie sinvol kommersieel op groot skaal nie. Indien dit egter vereis word, moet mens dit sover moonlik self doen. Daar is verskeie opsies en dit is die beste om te toets en te kyk wat werk, wat kan ‘n mens se arbeid self hanteer, wat is die mees sinvolle fase om in te koop en wat is die beste om self te doen.

‘n Normale plaas vereis normaalweg meer as een oplossing. Beter gesonde weiveld kan die mikro hanteer, en sieker ou mielielande kan die makro vereis. Weidiere is baie keer die bepalende faktor, asook tyd van die jaar, reënval en arbeid beskikbaarheid, sowel as die klant se tyd per seisoen.

 

Die Biotech Boomlusern™ Waardeketting:

Die Biotech Boomlusern™ Waardeketting is daarop gefokus om ten alle tye sekerheid en repliseerbare resultate daar te stel. Dit word behaal deur die volgende proses en stelsel in ons waardeketting te implementeer:

 1. Saadvennoot (Seed Partner)
 2. Saadoestoesighouer (Seed Collection Partner)
 3. Plaaslike Saadbehandelingstoesighouer (Local Seed Treatment Partner)
 4. Internasionale Saadbehandelingstoesighouer (International Seed Treatment Partner)
 5. Verspreidingsvennoot (Distribution Partner)

  Die Nr 1-5 deel van die waardeketting lewer die regte plantmateriaal,met ‘n fokus op naspeurbaarheid en kwaliteit. Die proses word met gemerkte Saad verpakking en gestempelde Saailaaie volvoer wat Kwaliteit- en Karakteridentifikasiestempels dra.

 6. Meester Groeier: Dit is die persoon wat leiding gee in die Kweekhuisnetwerk, en waar Groeiers onder die leiding van Meester Groeiers op groot skaal industrieel Boomlusernsaailinge produseer vanaf saad. Meester Groeiers het die jongste en beste handelsgeheime vir grootskaalse produksie, en tot 400 000 saailinge word per dag geproduseer met 92% ontkieming.
 7. Groeier (Grower) Dit is iemand wat op kleiner skaal van saad saailinge groei (en ent).
 8. Uitgroeier: (Outgrower) Dit is iemand wat klein bome groei tot deur die Grysblaar Infeksiefase en dit aan die mark beskikbaar maak waar dit as Proef van Protokolbome geplant word.
 9. Ingroeier: (Inhouse Grower = Ingrower): Dit is iemand wat vanaf saailinge groter bome groei vir eie gebruik, tipies die klant self.

  Die Nr 6, 7, 8 en 9 dele van die waardeketting fokus op die regte plant grootte.

 10. Meester Brouer: Dit is iemand wat entstowwe brou vir die Groeiers (Growers).
 11. Beweidingsvennoot: (Fodder Partner) Dit is die belangrikste klant in die waarketting wat van Biotech Boomlusern™ bome af rooivleis produseer. Hierdie vleis word deur beweidingspesialiste aan die algemene publiek gelewer deur die normale veebedryf waardeketting.
 12. Direrkte Saai Planterspan: Dit is spesialiste wat met die regte lig, medium en swaar entstof aanslag vanaf saad direk in die land vestig. Ons raai die klant aan om self peste en plae uit te dun, en die saad profesioneel te laat plant en te laat vestig na n Proeffase.

Die nr 1-5 Waardeketting Vennote word tradisioneel in die Tagasaste/Boomlusernbedryf vir die klant verskuil en weggesteek. Dit stel saadmaatskappye in staat om saad van verskillende bronne en verskillende seisoene te vermeng ten einde op die korttermyn hulle eie wins te maksimaliseer op grond van slegs prys en volume, ten koste van kwaliteit en eenvormige resultate. ‘n Boer koop groot volumes swak saad, waarvan die bron en kultivar, die oesdatum en die kwaliteitsgradering onbekend is. Sulke saad lewer ‘n resultaat wat geweldig wisselvallig en nie repliseerbaar is nie. Dit is veral onmoontlik om in nie-tradisionele eko-sisteme van sulke saadbronne af kommersieel suksesvol te vestig. Die swak saadkwaliteit noodsaak ‘n boer om massa volumes swak saad te plant met tot 90% verliese. Slegs die 10% sterkste plante oorleef volgens die konvensionele aanslag. Ons beveel dit nie aan nie, omrede kwaliteit uitsette behaal kan word teen laer eenheidskoste volgens die Biotech Boomlusern™ protokol. Moenie fokus op tonnemaat goedkoop swak saad nie, maar eerder op 500-1000 bome van top kwaliteit met gepaste karakter per hektaar as uitset. Fokus op drakrag wat 5-10 keer in grond verhoog, vir 8 dekades. Begin met die eindresultaat, en werk terug na wat vereis word.

Die Biotech Boomlusern™ aanslag is om genetiese kwaliteit en naspeurbaarheid daar te stel ten einde eenvormige repliseerbare resultate te behaal. Die fokus is om op grond van saadkwaliteit asook die inherente karakter met die plant se genetika algemene gesondheid permanent te maksimaliseer (20-40%), op groot skaal. Dit word dan met die Biologiese Enting (regte entstowwe) verstewig en uitgebou, met ‘n addisionele 20-40% prestasie. Die Bio-aanslag is om volgens die Basis Protokol die regte plantmateriaal, regte entstowwe en regte plantgrootte te verseker, wat dan kommersiële sukses tot gevolg het. Die klant moet fokus op die plantgrootte aspek.

Hierdie Biotech Boomlusern™ waardeketting is egter deursigtig vir die boer, en die landbouer word as beweidingsvennoot in staat gestel om enige deel van die waardeketting te beproef wat sin maak. Die klant kan kies om self van saad te kweek (as Grower), en kan onder Meester Groeiers (Master Growers) inskakel en registreer om self saailinge te maak op die mees koste effektiewe maniere moontlik met toegang tot die beste opleiding, kennis en kundigheid. Die klant kan egter ook kies om groot saailinge of bome te koop (van Master Growers of Outgrowers) en om daarmee self klein, middel en groot bome uit te groei. Die ekonomie van skaal is bepalend. Na so n proef kan ons op grond van die plaaslike lesse in u grond geleer vir u Direk Kom Saai -met die regte belading entstof en presiese optimale genetika.

Die beste opsies word aan die klant voorgehou en dit kan dan volgens plaaslike distriksrealiteite afgewentel word na die beste mees kostedoeltreffende metodiek van vestiging. Die klant se tyd, beskikbaarheid, kapitaal en seisoenrealiteite kan bepalend wees, en elke fase kan beproef word, en dan op skaal vergroot en verder verfyn word. Die modulêre aanslag kan sinvol bestuur word.

Die klant se unieke situasie, kennis, kundigheid, arbeid, tyd, finansies en lus is die bepalende faktore, verfyn vir plaaslike toestande. Ons waardeketting is oop vir mense wat binne ons Biotech Boomlusern™ protokol en standaarde bereid is om binne die struktuur en riglyne as spesialiste te werk ten einde eenheidskoste te verlaag sonder om kwaliteit prys te gee.

Dit is ‘n aanvaarbare gebruik om as pionier self proewe te doen en dan eie aanplantings te subsideer deur met die kennis en kundigheid as pionier ook vir die kommersiële mark op distriksvlak groter bome te lewer aan eerste gebruikers wat die proeffase betree. Die ervaring en kennisoordrag aan nuwe beginnerboere word betaal deur die verkoop van proef plantmateriaal. Risiko word verlaag en die kanse op sukses word ten beste verhoog vir nuwe toetreders. Soos die vlakke van kennis styg kan alle nuwe toetreders self hulle eenheidskoste verlaag deur die waardekettingproses te bemeester en uit te bou, soos en waar dit hulle pas.

Die Biotech Boomlusern™ leuse: "Ons sê wat ons doen en doen wat ons sê".

Volgens hierdie model is daar ‘n waardeketting en spesialisasie. Die klant kan self besluit in watter deel van die waardeketting daar gespesialiseer word. Dit moet volgens voorskrif en sertifisering gebeur ten einde ‘n eenvormige kwaliteitgebaseerde uitslag te verseker. Ons sien die klant as die belangrikste waardekettingvennoot en daar moet op grond van plantprestasie repliseerbare en herhaalbare investering plaasvind, jaar na jaar. Ons beweidingvennote in elke land en ekosisteem verfyn prosesse vir elke toestand, seisoen en probleem, en deel die kennis, kundigheid en ervaring.

As ‘n bedryf is ons fokus om interaktief op ‘n studiegroepbasis beste praktyk te vind en dan as ‘n Protokol met praktiese riglyne vas te pen sodat navolgers hulle risiko minimaliseer en uitsette kan optimaliseer. Dis ons kultuur en ons waardestelsel, en die hoeksteen van die Biotech Boomlusern™ Industrie. Daar word sekere minimum behandelinge op Nasionale vlak vasgepen, maar sekere opsionele behandelings word beskikbaar gemaak wat in unieke plaaslike omstandighede deur die plaaslike pioniers verfyn en uitgebou word. Hierdie industrieleiers bemeester dinge soos hoe om ‘n voerkraal in soetveld or suurveld veld te vestig, hoe om boomlusern vir eksotiese wild, perde, kamele, bokke en skape te bemeester deur die beste snoei- en beweidingsmetodiek. Al hierdie fyner toleransie-aanpassings is egter gebaseer op ‘n vaste kwaliteit fondasie met vaste karakter-eienskappe wat seker is en dieselfde bly, afgewentel na plaaslike realiteite en behoefte.

 

Die Voordele van die Boombeskermer Groeiproses:

‘n Boombeskermer verleen aan beide ‘n klein Saailing (Mikroplantjie) en ‘n “Outgrower” plant (makroplant) sekere noodsaaklike voordele:

 1. Die draadbuisring verleen effektiewe beskerming teen weidiere; veral voëls, insekte, hase, bokkies en varke. Die boomlusern kan die natuur hanteer, maar nie intense beweiding in die nag nie nie. U kan koste verlaag deur kleiner plante wat goedkoper is te gebruik, maar hulle beter te beskerm. Boombeskermers rek u kapitaal geweldig, tipies 2-3 keer per seisoen.
 2. Die feit dat die plant nie gereeld gevreet word in die piepklein fase nie beteken dat dit met die maksimum spoed groei omrede die maksimum blare vir fotosintese beskikbaar is. Dit beteken dat daar tipies in die kortste moontlike tyd by kommersiële beweiding uitgekom word. Die Boombeskermer spaar tyd en wen tipies vir U 1 seisoen ekstra vir vleiswinsproduksie.
 3. Die Boombeskermer stel die klant in staat om aan die begin van die lente te begin plant nog voor die eerste reën, en nog voordat daar enige ander kos in die veld is. Dit verleng die seisoen tipies met 1-2 maande in die voorseisoen en in die naseisoen. Daar kan ook in die winter aangeplant word heeltemal buite die tradisionele seisoen wanneer daar nie kos in die veld is nie en weidiere die groen plant andersins sou doodvreet. Die grondorganismes is meer dormant in die winter en die plant kan sterker word voor dit siekte-uitdagings ervaar.
 4. Die "Frost Cover" materiaal verleen klimaatbeskerming en skep basies ‘n gematigde klimaat soos daar in die natuur onder groot volwasse bome gevind word. Die ergste hitte en koue kan gebreek word, wat vogretensie toelaat en die plant se blare oophou vir fotosintese.
 5. Die feit dat die plant nie in vol son staan nie, en dat die boombeskermer tot onder vas teen die grond druk, beteken dat wind ook nie uitdroging en waterverdamping veroorsaak nie.
 6. Die boombeskermers stel ‘n boer in staat om binne in bestaande weikampe te plant. Indien daar groen gras in die kamp is sal die vee die boombeskermers uitlos en kan meeste van die gras in die interry reeds tydens die plantjaar bewei word. Dit is nie moontlik om sekere tipes en rasse vee in te jaag as daar nie genoegsame volume en kwaliteit weiding tussen die boombeskermers is nie, en dit word aanbeveel dat u eers ‘n toets met die vee doen. Indien hulle die Boombeskermer groen plante uitlos kan u reeds die kamp bewei.
 7. Om op te som - die Boombeskermer groeiproses het ‘n aanvanklike koste vir die meganiese apparaat, maar die voordele van lae koste,hoë sukses,vinnige vestiging regverdig die aanslag. Die mees optimale genetiese materiaal kan in die kortste periode van tyd tot by kommersiële beweiding gebring word met die minste plantverliese.
  1. Die optimale plantproses is om ‘n dammetjie te maak waarin die boombeskermer kan pas. Die idee is om ‘n waterkonsenstrasie-effek te skep, sowel as om die onderkant van die Boombeskermer onder grondvlak (binne in die sirkelvormige dammetjie) te kry ter wille van windbeskerming.
  2. Maak ‘n gaatjie in die middel van die dammetjie en vul dit met water.
  3. Neem die saailing en druk die "plug" in die water met een hand, en voeg grond in met die ander hand tot die watergaatjie opgevul is. Druk die plantjie stewig vas.
  4. Ons wil nooit kaal wortels aan lug blootstel nie, en poog om die volle bondeltjie groei-medium wat aan die wortels klou te bewaar. Dit bevat baie waardevolle Biotech Boomlusern™ Entstoforganismes wat kommersiële oorlewing en top kurwe prestasie veroorsaak.
  5. Neem die Boombeskermer, en plaas dit bo oor die saailing. Druk die twee ankerstokke dan stewig in sodat die beskermer tot onder teen die grond vasdruk, en dat geen muise, insekte of wind direk op die klein saailing kan kom nie. Die boombeskermer se wit materiaal ("Frost Cover") moet die hele boombeskermer bedek en tot onder in die dammetjie toemaak.
  6. U kan Mikro- of Makroplant met ‘n boombeskermer vestig, hoewel dit meer kritiek met klein plantjies is. Let op dat die beste wortelstelsel die is wat van klein plantjies afkomstig is in die land. Groter plante se wortels sit eers in die swart plastiek sak vas, en dit neem tyd om te herstel.
  7. Daar is alternatiewe Boombeskermer opsies, soos om n gat in die grond te grawe en die saailing in die gat te plant, en die dan met gras, stokkies of oesreste te bedek in dor areas. Dit is ook moontlik om die saad of saailing onder doringbosse, en ontboste plant reste te vestig, bv onder sekelbos, vaalbos en dies meer.

Riglyne vir Vestiging met Boombeskerming:

 1. Die optimale plantproses is om ‘n dammetjie te maak waarin die boombeskermer kan pas. Die idee is om ‘n waterkonsenstrasie-effek te skep, sowel as om die onderkant van die Boombeskermer onder grondvlak (binne in die sirkelvormige dammetjie) te kry ter wille van windbeskerming.
 2. Maak ‘n gaatjie in die middel van die dammetjie en vul dit met water.
 3. Neem die saailing en druk die "plug" in die water met een hand, en voeg grond in met die ander hand tot die watergaatjie opgevul is. Druk die plantjie stewig vas.
 4. Ons wil nooit kaal wortels aan lug blootstel nie, en poog om die volle bondeltjie groei-medium wat aan die wortels klou te bewaar. Dit bevat baie waardevolle Biotech BoomlusernTM Entstoforganismes wat kommersiële oorlewing en top kurwe prestasie veroorsaak.
 5. Neem die Boombeskermer, en plaas dit bo oor die saailing. Druk die twee ankerstokke dan stewig in sodat die beskermer tot onder teen die grond vasdruk, en dat geen muise, insekte of wind direk op die klein saailing kan kom nie. Die boombeskermer se wit materiaal ("Frost Cover") moet die hele boombeskermer bedek en tot onder in die dammetjie toemaak.
 6. U kan Mikro- of Makroplant met ‘n boombeskermer vestig, hoewel dit meer kritiek met klein plantjies is. Let op dat die beste wortelstelsel die is wat van klein plantjies afkomstig is in die land. Groter plante se wortels sit eers in die swart plastiek sak vas, en dit neem tyd om te herstel.
 7. Daar is alternatiewe Boombeskermeropsies, soos om 'n gat in die grond te grawe en die saailing in die gat te plant, en die dan met gras, stokkies of oesreste te bedek in dor areas. Dit is ook moontlik om die saad of saailing onder doringbosse, en ontboste plantreste te vestig, bv onder sekelbos, vaalbos en dies meer.
 8.  

Die Volledige Biotech Boomlusern™Protokol Waardeketting:

Die Boomlusern Protokol behels dat die Saadgradering bekend moet wees, asook die Eko-kultivar inligting. Daar word ook streng volgens hierdie protokol gewerk om die naspeurbaarheid van die waardeketting in stand te hou in belang van kwaliteit en repliseerbaarheid. Die volgende kern Biotech Boomlusern™ protokolverpligtinge geld vir elke waardeketting vennoot:

 

Saadvennoot:

Dit is die eienaar van die grond waarop die 20 jaar en ouer saadbome staan. Die kernverpligting is om oor ‘n lang periode die 20 jaar en ouer saadbome beskikbaar te maak teen ‘n vasgestelde prys en vaste pryskurwe. Stabiliteit en betroubaarheid met sekerheid van afset is die wagwoord.

 

Saadoestoesighouer:

Dit is die persoon wat toesig hou en afteken dat die saad in die peul met die hand ge-oes word en dat daar nie ander sade ingemeng word wat uit ander seisoene dateer en onder die bome op die grond in oormaat gevind kan word nie. Boomlusernsaad se ontkieming neem ongeveer 50% per jaar af. Die kern protokolverpligting is om die saadintegriteit in stand te hou en seker te maak dat dit is wat gesê word, en nie van kleiner jonger bome of van ander plekke en vorige seisoene nie. Die ware genetiese karakter en kwaliteit word behou.

 

Plaaslike Saadbehandelingstoesighouer:

Dit is die persoon wat in die land van herkoms die saad in die Primêre fase behandel volgens ‘n Internasionale ge-akkrediteerde Biotech Protokolproses. Hierdie plaaslike Saadbehandlingstoesighouer se primêre protokolverpligting is om seker te maak dat die saad in die peul korrek verwerk word, nie vermeng en in karakter en kwaliteit afgewater word nie. Niks word ingemeng nie.

 

Internasionale Saadbehandelingstoesighouer:

Dit is die Internasionale Maatskappy se verteenwoordiger wat volgens ‘n Industriële proses die saad verwerk sodat dit meganies gesaai kan word, met eenvormige ontkieming, seker kwaliteit en seker karakter, asook ‘n siektevrye gesertifiseerde status. Die saadgradering is dan ‘n ware refleksie van die saadintegriteit en ouderdom en ontkiemingsekerheidstatus.

 

Verspreidingsvennoot:

Dit is die instansies wat die logistiek hanteer en die korrekte kwaliteit, kwantiteit en gradering saad by die handelaars en eindgebruikers uitkry, sonder kontaminasie, inmenging of enige kompromie. Dit geskied volgens Protokolstandaarde en daar word veral gefokus om prestasie te verbeter deur die korrekte prosesbeheer rondom rakleeftyd. Die regte ouderdom saad kom op die korrekte tyd by die regte waardeketting vennote uit op ‘n seker en vaste manier.

 

Meester Groeier:

Die groothandelkwekers bestuur en bedryf die Internasionale Kwekersnetwerk wat daarop gefokus is om korrek behandelde saailinge vanaf saad te groei en aan die kommersiële mark te lewer via die Biotech Boomlusern™ Agentestruktuur. Daar word nie direk aan klante Saailinge verskaf nie, omrede dit ‘n groothandel massa-volume-tydsrealiteit is waar tot 400 000 per dag gesaai en vervoer word.

Daar word op ‘n baie groot skaal industrieel saailinge gekweek met seker standaarde. Die protokol-verpligtinge berus daarop dat die panne korrek gemerk word, met die korrekte eko-kultivar bioominligting en korrekte entstofstatus. Sulke saailinge word op bestelling vir die Agentenetwerk geproduseer en by veral “Outgrowers” en “Ingrowers” afgelaai wat dit dan kommersieel aanplant en verder hanteer. Lae eenheidskoste met ‘n seker kwaliteit is hier die wagwoord, kerngesond.

Meester Groeiers neem ook Jan Publiekpersone wat self so goedkoop moontlik wil kweek onder hulle vaandel binne ‘n registasie- en akkreditasieproses. Dit behels dat iemand die “Nursery Management Pack” koop en registreer as ‘n “Grower” en hulle verbind tot die protokolmetodiek, standaarde en uitslag. Groeiers wat registreer kry toegang tot Meester Groeiers wat hul klimaat ken en verstaan en die Meestergroeiers maak Kweekhuisvlak binnekring handelsgeheime aan hulle bekend op ‘n jaarlike basis, aangepas met die nuutste en beste kennis en behandelings groothandelopsies. Dit stel kleiner Kwekers (Growers) in staat om met die nuutste en beste tegnologie, kennis, kultivars en Biotech hulpmiddels die beste ontkieming, plantgroei en vestiging te bereik. Baie fyner inligting word gedek ten opsigte van grondmedium, ontkiemingskamers en dies meer, met die beste standaard van kennis vir registreerde “Growers” toeganklik. Dit maak dalk nie sin vir iemand wat net 10 000 saailinge wil kweek nie, maar vir iemand wat self 100 000 per jaar wil kweek is die Protokolkennis en toegang tot top kundiges waardevol.

‘n Meester Groeier het ‘n Biotech Boomlusern™sertifikaat wat die jaartal en akkreditasie bevestig. ‘n Groeier wat registreer het ‘n Groeisertifikaat wat die akkreditasie en jaartal bevestig. Dit is baie belangrik dat die res van die waardeketting slegs geakkrediteerde plante koop wat volgens riglyn en protokol geproduseer is volgens die gesertifiseerde spesialiste. Dit verseker die korrekte kwaliteit.

Die kern Protokolvereiste vir Meester Groeiers is om die volledige entstofreeks in massa volume in die Groeimedium aan te wend en dit vereis sentralisering. Die entstofbehandelings is baie meer intens as by Self Groeiers en die plante wat van Meester Groeiers kom se Entstof Biologiese tellings is hemelhoog. Dit verseker topvlakprestasie oor die leeftyd van die plant. Eerste beste in die bedryf is saailinge van Meester Groeiers, omrede die volume entstof die meeste is, reeds in die grond-medium.

 

Groeier:

‘n Selfgroeier is iemand wat weens logistieke en finansiële redes besluit om die "Nursery Management Pack" te koop en volgens die Protokolstandaarde self vanaf saad Biotech Boomlusern™ saailinge te kweek. Hierdie pak bevat die volledige spektrum entstof en is basies ‘n selfhelp opsie wat kom teen ‘n koste van R1 per saad (kweekhuis A1 gradering). Daar is ‘n opsionele opsie om by ‘n Meester Groeier te registreer teen ‘n koste van ‘n verdere R250 per boks saad van 5000. So ‘n boks kos dus R5250.

Die addisionele inligting en registrasieopsie is vir mense vir wie 80% plus ontkieming nie genoeg is nie en bokant 90% wil bereik op groot skaal, met optimale biomassa produksieuitsette weens die entstof. Deur te registreer word dit ook moontlik om vir die kommersiële mark te produseer onder die Biotech Boomlusern™ vaandel - waar geakkrediteerde plante in die nasionale struktuur geakkommodeer word. Die kern protokolvereiste is dat dit streng volgens riglyn en standaard gedoen moet word, binne die bestuursprogram.

Dit is baie belangrik dat geen wilde saad in kontak kom met ons entstowwe nie, omrede wilde saad siektespore bevat wat danksy die voeding in ons entstofmedium kan aanteel. Daar mag nie dinge soos munisipale water en chemiese swam en kunmismiddels gebruik word nie, en daar moet volledig Biotech Boomlusern™ geakkrediteerde en gesertifiseerde plante gelewer word aan die mark. Sulke plante word dan op ‘n nasionale vlak in die struktuur ingetrek, maar dit moet aan die nasionale minimumvereistes volgens die Basis Protokol voldoen.

‘n Groeier lewer slegs aan die geakkrediteerde Biotech Agentenetwerk en verkoop normaalweg nie direk aan die publiek nie. Om aan die publiek te verkoop moet iemand registreer as ‘n Agent en ook as “Outgrower”. Verafgeleë en buitelandse Groeiers moet noodgedwonge self kweek, en ook as beide “Outgrower” en Agent optree. Dit word dan dienooreenkomstig gesertifiseer.

 

“Ingrower”

‘n Ingrower is ‘n klant wat reeds deur die Proef (van protokol)fase is en ‘n nethuis opgesit het om self klein saailinge te kan ontvang en verder groot te maak vir eie gebruik en eie aanwending. So ‘n klant koop geakkrediteerde Biotech Boomlusern™saailinge by ‘n gesertifiseerde “Grower”, en dit word dan so goedkoop moontlik vir eie gebruik uitgegroei en aangewend. ‘n “Ingrower” lewer nie plante aan die publiek nie en is nie geregistreer vir kommersiële herverkoop nie. Sulke persone doen self hul eie inspeksies en dra self die risiko van hul eie aanplantings. Hul motivering is die laagste moontlike insetkoste en eenheidskoste op Saailingvlak, sonder om kwaliteit prys te gee.

 

“Outgrower”:

‘n Outgrower is iemand wat registreer en Biotech Boomlusern™saailinge inkoop van ‘n Gesertifiseerde “Grower” en dan volgens Protokolstandaarde en minimum vereistes uitgroei vir herverkoop as proefbome aan die kommersiële mark. Outgrowerbome is tipies deur die Grysblaar Infeksiefase en reg om uitgeplant te word. Sulke bome is ten minste 10 cm hoog.

Die klante kan by hul naaste “Outgrower” uitkom deur met hulle plaaslike Agent te skakel. Die Agent is die persoon wat logistiek koördineer tussen die “Growers” en die” Outgrower”, en wat met die klant skakel. U kan nie goedkoper plante direk by ‘n “Outgrower” koop nie, die prys is nasionaal dieselfde vir dieselfde grootte plante. Ons beveel aan dat u via u agent werk. Kry die naaste agent op ons webwerf. Pasop vir winskope wat mooi op die oog is, maar nie die ware Jakob is nie. Kyk of u Grysblaarfase plante kan sien by die Outgrower, maak seker.

Indien u nie deur die Agent werk nie gaan u sukkel om later saailinge te bestel wat u self wil uitgroei, omrede die bestellings deur die plaaslike Agent moet plaasvind. Ons werk streng deur ons Agentestruktuur en hulle is ons skakeling met die publiek. Die produksiespesialiste fokus nie op die kommersiële kant nie en skakel normaalweg nie met die publiek nie.

 

a3

 

Agente:

Die “Master Growers” en selfs “Outgrowers” skakel nie direk met die publiek nie, maar fokus op produksie. Die spesialis intervlak wat met nuwe toetreder klante skakel en Saailingbestellings hanteer is die Biotech Boomlusern™Agente. Sulke agente het ‘n Sertifikaat wat hulle status en die jaartal aandui, en u kan by hulle geakkrediteerde en gesertifiseerde genetiese materiaal koop. Ons werk om goeie redes slegs deur die agente met die publiek en dit is nie moontlik om direk by “Growers” te gaan koop nie.

Indien u verstaan hoe ons protokol en netwerk werk, sal u verstaan dat ons spesialiseer en dat daar via Agente met u geskakel word. Ons struktuur is nie vir amateurs geskep nie maar vir professionele mense. Logistiek moet gekoördineer en volumes saamgevleg word. Ons kan dit nie sonder die Agentestruktuur doen nie, en indien u met ons ‘n lang pad wil stap moet u dit binne ons strukture doen volgens die riglyne en protokol. Ons is omsetgedrewe, en die enigste intervlak om toegang tot ons te verkry is deur die Agente.

Indien ‘n Agent nie kan help nie of daar ernstige probleme is kan u met ons hoofkantoor skakel deur Justice Malanot te kontak op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Agente verkoop beide die “Nursery Management Pack” asook die verskeie kultivar saailinge. Die Protokolverpligting wat op Agente rus is om seker te maak dat daar nie ander karakter en ander kwaliteit genetiese materiaal as dit wat die klant bestel en voor betaal gelewer word nie. Die Agent ontvang die geld van die klant met bestelling en voeg dit saam, en bestel in groothandel grootmaat by die “Master Growers”. Lorrievragte Saailinge word dan by ‘n verskeidenheid Agente afgelewer. Indien ‘n klant meer as 10 000 saailinge bestel, kan daar direk by sy/haar perseel afgelaai word. Die geld en bestelling moet egter steeds via die Agent plaasvind, hoewel die logistiek aflewering op die plaas mag behels.

 

a4Klante laai tipies kleinmaat 4 Blaartjie saailinge by die Agente self op

 

Eko-Kultivar Seleksie:

Daar word vir die doel van hierdie oorsig aangeneem dat die Eko-Kultivar met die volledige reeks Groen Mamba™ Biotech Entstowwe behandel is en in die gepaste eko-klimaat geplant gaan word. Dit is die kombinasie van die top genetiese materiaal, gepaste eko-klimaat en die regte reeks mikrobiese entstowwe wat boonste kurwe prestasie moontlik maak. Volgens ons spyskaart modulêre model word vir die klant die opsie gebied om die mees gepaste eko-kultivar te selekteer vir die plaaslike klimaatsrealiteite en beweidingsaanwending.

Daar is 3 hoof groeperinge Biotech Ekosaad kultivars:

 • Lae potensiaal areas = “Groen Kalahari”™
 • Medium potensiaal areas = “Cattle Candy”™
 • Hoë potensiaal areas = “Kilimanjaro”™

 

Wortelreserwes:

Die verskil tussen die lae, medium en hoë potensiaal kultivars is die aangepastheid van dieselfde basiese genetiese materiaal na 20 jaar by verskillende klimaatsrealiteite. Hierdie verskil word in die wortelreserwes weerspieël. ‘n "Groen Kalahari"™ plant verwag droogte en stres, en sit dus bv. ongeveer 60% reserwes in die wortels weg, en kanaliseer 40% reserwes vir groei en fotosintese. Die medium potensiaal "Cattle Candy"™ sit ongeveer 40% wortelreserwes weg en kanaliseer 60% vir groei, omrede dit aan ‘n meer gematigde klimaat gewoond is na 20 jaar. Die Kilimanjaro™ kultivar sit net 20% reserwes weg en kanaliseer 80% van alle voeding en potensiaal in groei in, omrede dit aangepas is by optimale groeitoestande. Die verskillende klimaatsrealiteite stel ‘n plant in staat om na 20 jaar so aan te pas. Die Biotech Boomlusern™ Eko-kultivars stel ‘n klant in staat om die karakter en kwaliteit van die genetiese materiaal vas te bepaal en sinvol mees produktief aan te wend vir seker resultate.

Die rede hoekom die "Groen Kalahari"™ meer gehard en "kanniedood" van geaardheid is teen koue, hitte, siekte en beweiding, is omrede dit met die grootste "opgaartenk wortelreserwes" en die mees pessimistiese verwagting sit. Dit is hierdie reservoir vir die slegte tye wat die plant verbete laat presteer. In die goeie tye pak die "Groen Kalahari"™ reserwes weg vir die "7 maer jare" wat dit verwag volgens Kalahari woestynstandaarde. Na intense beweiding, swartryp, koue, 50 grade hitte en dies meer herstel die plant bitter vinnig want die reserwes is in plek en die plant het die moeilikheid al lank verwag. “Om dit in die Kalahari te maak kyk jy nie na die wolke nie…”

Die Biotech Boomlusern™ gebruiker kan eko-kultivar seleksie doen, en basies die genetika "eko-kalibreer" vir plaaslike klimaatsrealiteite en algemene vlak van uitdagings. Die fokus is om die maksimum bio-massa vir veebeweiding daar te stel, met ‘n plant wat eerstens leef en tweedens presteer. Indien die plant van jaar 2 eers gevestig is, verskuif die fokus merendeels na prestasie toe.

‘n Mens kyk egter eers af voor jy op kyk, en kies ‘n kultivar wat gaan lewe, en dan gaan deurtrek en presteer. Die ideaal is om die Protokol te beproef en te sien wat die beste gaan doen in terme van oorlewing en ekonomiese prestasie in die verlangde seisoen (deel van die jaar wat die Boomlusern Groenvoer verlang word). Indien ‘n taaier plant verlang word in die moeilike wintermaande, plant "Groen Kalahari"™. Indien meer volume in die somerreënval gebied verlang word, plant "Cattle Candy"™. Indien dit top potensiaal grond is met water regdeur die jaar, plant "Kilimanjaro".

Dit is ook moontlik om verskillende dele van die plaas verskillend te vestig. Dit is selfs moontlik om dieselfde kamp met twee kultivars te vestig, een vir die maklike tye en een vir die moeilike tye.

 1. Lae potensiaal areas: Dit is tipies 200-600mm reënvalgebied met baie koue of baie hitte. Die Groen Kalahari™ kultivar is die mees gepaste vir hierdie tipe ekosisteem en klimaatgebiede. Dit is normaalweg soetveld, met min gras, maar gras van baie goeie gehalte. Die top prioriteit vir die Groen Kalahari™ kultivar is om eerstens te oorleef, en tweedens te produseer. Die plant verleen proteïne in die dor seisoen, asook addisionele groenvoer volume. Die pH van die areas is tipies 5 en minder. Water is die beperkende faktor, en hitte en koue stres die kernuitdaging in sulke marginale areas. Veral kleinvee verkies sulke gebiede. Die Groen Kalahari™ kultivar kan veral intense beweiding deur kleinvee oorleef indien dit korrek volgens die skaapmetode gevestig word (hiervolgens word die Groen Kalahari™ aan die begin van die groei seisoen enkelhoogte afgesny met ‘n bossiekapper en toegelaat om nuwe lote uit te groei). Groen Kalahari™ het die genetiese eienskap om baie koue en baie hitte te kan vat en kan buite seisoen in -7 grade Celcius koue en ryp aangeplant word (met eenmaal ‘n week natmaak, en saam met ‘n boombeskermer). Dit is moontlik om die kultivar buite seisoen aan te plant wanneer ‘n boer tyd het, en waar meeste ander somerreënvalgewasse dit nie sou gemaak het nie. Die kultivar kan "vat" in sulke marginale en veel minder as ideale“As jy hom 'n halwe kans gee lewe hy”.
 1. Gematigde Mielietipe werêld: dit is tipies 600-800mm reënval gebiede met ‘n pH van 5-7. Die PSP "Cattle Candy"™ gematigde kultivar is ideaal vir sulke beter potensiaal gebiede. Dit is tipies mielie-, sonneblom-, soja- en koringwerêld waar gemengde landbou plaasvind. In dié gebiede is die doel om die kwaliteit van die groenvoer te verbeter en in volume in die dor seisoen beskikbaar te maak. Sulke areas het gewoonlik ‘n oorvloed goeie kos een deel van die seisoen en ‘n gebrek aan kwaliteit ‘n ander deel van die seisoen. Die Boomlusern help om die kwaliteit aan te spreek, wat die res van veral dor gras en oesreste vir vee verteerbaar en metaboliseerbaar maak. Daar kom soms beide soet en suurveld in sulke gemengde gebiede voor. Die Cattle Candy™ Kultivar produseer beter en kan die beste produseer in matige toestande. Dit word na die eerste lentereëns aangeplant en kan die eerste seisoen of twee afryp na koue van onder vriespunt (die plant lyk dood, maar loop weer in die lente uit). Wanneer "Cattle Candy"™ se bas dik genoeg is, begin dit in die winter lewe, tipies van jaar twee of drie af. Die plant moet verkieslik bokant kniehoogte en reeds 3-6 maande oud wees om winterkoue te kan hanteer, anders ryp dit af, nes ‘n soutbos en meeste jong nuwe bome in sulke gebiede. Indien die plant te klein is kan uitermatige koue en droogte tot plantvrektes lei. Die Cattle Candy™ Kultivar is veral ideaal vir grootvee, en dit kan saam met mielies en sonneblom geplant word (10 tot 20 meter rywydtes uitmekaar). Die gedagte is om die vestigingskostes te dek met die kontantgewas, en om dan die oesreste elke jaar te benut op die land saam met die gevestigde lanings "Cattle Candy"™ Boomlusern. Veral die kombinasie van mieliereste en groenvoer boomlusern verskaf maksimale gewigstoename vir bees.
 1. Hoë Potensiaal areas met baie reënval en goeie diep grond: Dit is tipies 800-2500mm reënvalgebiede soos subtropiese areas in Tzaneen, KwaZulu Natal en dies meer waar die "Kilimanjaro"™ kultivar die gepaste keuse is. Die pH is tipies bokant 5 en onder 8.5. Hierdie "Kilimanjaro"™ kultivar is nie gefokus op oorlewing nie, maar neem aan dat daar genoegsame reënval in ‘n gematigde klimaat gaan wees, en dat die klem swaar op produksie val. Hierdie bome kan 2-3 meter per jaar groei en presteer die beste in diep goeie grond met 1000mm of meer reënval, of besproeïng. Hierdie kultivar doen baie goed as heinings en lanings en kan in die plek van drade geplant word om kampe te skei en af te skort. Die kultivar is veral ideaal vir melkproduksie, houtproduksie en om die produksiepotensiaal op klein areas maksimaal te verhoog. Dit word aanbeveel vir gebiede wat baie hoog en baie nat is, en waar die temperatuur nie baie ver onder vriespunt daal nie. Maksimum Biomassaproduksie in tropiese en subtropiese gebiede word verkry.

 

Eko-Kultivar Seleksieriglyne:

 1. Vir ‘n marginale area met 500mm of minder reën = Groen Kalahari™.
 2. Vir n pH van 5 of minder = Groen Kalahari™.
 3. Vir baie koue en of baie warmer areas, met uiterste temperature = Groen Kalahari™.
 4. Vir plekke waar siekte ‘n probleem is en daar brak water, swak gronde en algemene marginale toestande is = Groen Kalahari™.
 5. Vir aanwending waar intense beweiding ‘n vereiste of probleem is = Groen Kalahari™.
 6. Vir top produksie in mieliewerêld, benut die potensiaal ten beste met maksimum volume deur die gebruik van Cattle Candy™.
 7. Vir Bees en aanvullende besproeïng gebruik Cattle Candy™.
 8. In goeie diep gronde met droëlandtoestande met ‘n pH van 5-8 gebruik Cattle Candy™.
 9. Vir die maksimum Biomassavolume in gematigde toestande met redelike gronde is Cattle Candy™ Koning.
 10. Vir hoë potensiaal grond wat tipies meer as 10 ton per hektaar mielies sou lewer word "Kilimanjaro" gebruik om die maksimum produksiepotensiaal te realiseer.
 11. Vir oorhoofse spilpunt en permanente besproeiïng word "Kilimanjaro"™ aanbeveel. Die hoogste produksieomstandighede word met die hoogste genetiese eko-kutivar gekombineer vir beste prestasie. Dit is moontlik om in ideale diep gronde met ‘n pH van 5-8 met meer as 2000mm water meer as 20 ton per hektaar te realiseer oor ‘n 12 maande tydperk.

 

Die Boomlusern Drie-Eenheid ("Tree Lucerne Trinity")

 • Die regte genetiese materiaal (eko-gekalibreer, seker karakter, seker kwaliteit).
 • Die regte "Groen Mamba" Entstowwe (geaktiveerde Sistemiese Immuniteit en volle spektrum Biologiese Wortelmikrobes).
 • Die Regte Plantgrootte (wat ‘n geharde boombasskil behels en genoegsame wortel-reserwes vir vestiging (12-36 maande), en boonste kurwe biomassa prestasie (70 jaar+) behels.

Daar is ‘n algemene wanopvatting dat Boomlusern die beste groei in diep sand. Dis nie waar nie, dit groei die beste in diep gesonde grond met die regte reeks Biologiese Mikro-organismes. Die Boomlusernplant soek beweiding omrede weidiere mis neerlaat wat die mikrobiese wortelpopulasies met voeding bedien. Die Mikrobes stimuleer dan weer plantgroei deur groei-hormone, stikstof en groeistimulante af te skei, en plantvoeding wat reeds in die grond is plantopneembaar en beskikbaar te maak. In kort, is dit hierdie siklus wat drakrag dramaties verhoog. Die regte peulplantgenetika, met die regte grondorganismes saam met die regte fisiologiese bestuur, lewer top kurwe ekonomiese resultate.

Die normale siklus is dus mikrobiese afskeidings, plant biomassa (meer blaarmateriaal), beweiding deur herbivore en dierebemesting wat die grond bio-remediëer en drakrag oor tyd met tussen 5 en 10 keer verhoog (per hektaar per jaar). Die grootste Boomlusernbome in die wêreld word aangetref op plekke waar daar ‘n kombinasie van diep grond, die regte reeks grondorganismes en gepaste dieremis danksy beweiding is. Sand en chemiese bemesting is glad nie daar nodig nie.

Sulke bome is tot 3 keer meer produktief as dié wat in diep steriele sand staan -wat deur chemiese bemesting op die boer se koste aan die gang gehou word (Rhizobium Stikstofbinding kom gratis uit die atmosfeer, maar die Boer moet steeds Sink, Koper, Fosfaat en Mikro-elemente strooi vir top resultate). Gesonde grond met die volle reeks gesonde mikrobiese populasies is die sleutel tot top kurwe Boomlusernproduksie teen die laagste koste. Dit word biologies ontsluit deur wortel-mikrobes en intense beweiding - met gepaardgaande bemesting en gratis stikstofproduksie, humus-produksie en stimulante afskeidings. Die sleutel tot top kurwe kommersiële wins is nie jaarlikse chemiese bemesting nie, maar eenmalige Biologiese Mikrobiese Bemesting (Entstof) wat die stikstof en voedingprosesse aan die gang sit. Oor tyd bou ‘n veeboer dan basies op ‘n Biologiese volhoubare lae koste manier sy eie mikrobiese stikstof en plantvoedingsfabriek op onder die boomlusern. Dit verlaag koste en met tyd verhoog dit produksie. Hoe dieper en gesonder die grond word oor tyd, hoe groter word die drakrag, oor tyd.

Die nuwe Biotech Boomlusern™ era is een waar daar na Biologiese maniere gekyk word om kostes permanent te verlaag vir beweiding (soos met minimum bewerking vir Saaiboerdery). Die verskil is dat daar nie na chemiese kunsmis gekyk word om drakrag op te stoot van bv. 1 ton na 5 ton nie (600mm reënval), maar dat daar van Biologiese peulplantbeweiding met die nodige reeks Biologiese grondmikrobes gebruik gemaak word. Daar word ‘n langtermyn verhoging in grondgesondheid veroorsaak, met ‘n gepaardgaande daling van bemestingkostes. Met hierdie aanslag kan drakrag 5-10 keer verhoog word oor tyd, gebaseer op natuurlike biologiese prosesse in en op die grond.

Gesonde siklusse word gebruik om humus te verhoog en die plant te bemes net daar waar hy staan. Die doel is die mees winsgewende Rooivleisproduksie vir kapitalistiese veeboere -wat die verskil tussen inkomste en uitgawes al te goed verstaan. Eenmalige insetkoste word omgeskakel in meerjarige uitsette. Kapitaal werk met die son, mis, stikstofbinding en grondorganismes, dit verhoog grondkapitaal, en lewer ‘n jaarlikse beweidingsbiomassa rendement gebaseer op die Biotech Boomlusern™ Basis Protokol. Gebruik die Basis Protokol korrek, en behaal top kurwe prestasie.

 a5"Kilimanjaro"™ saad en peulgrootte   a6"Normale" grootte saad en Makro"Kilimanjaro"™ saad

 

 a74 jaar oue, 4 meter hoë, "Kilimanjaro"™ grensheining lanings as windbrekerbemesting vir mielies   a8Na intense beweiding is die oorspronklike drade by agteraansig sigbaar. (Plante 0.5m uitmekaar geplant in 800mm reënvalsone).

 

 a95 jaar oue "Kilimanjaro"™ Lanings, 6 meter hoog, (1200mm reënvalgebied), wat 3m hoog volgens "cut and carry" sisteem benut word. Staan in goeie diep grond, gebruik as windbrekerheining.

a1015-20 meter hoë "Kilimanjaro" TM bome in diep biologies aktiewe “bemiste” grond

 

 

a11"Groen Kalahari"™ tydens reënseisoen, 400mm per jaar, kry ryp en +50 grade Celcius hitte. Word 4 meter hoog en 7 meter wye "struik" indien nie bewei en toegelaat om uit te groei    a12Groen Kalahari™ Kultivar laning 3 jaar oud, 1.5m hoog volgens Skaapmodel eenkeer op enkelhoogte ( 12 maande) met bossiekapper afgesny sodat nuwe jong lote van grondvlak se hout en stokagtigheid uitgroei. Word afgevreet tot op die grond elke seisoen.

 

 a13“Cattle Candy” TM, 12 maande oud, in 600-800mm gebied   a14"Cattle Candy"™ 2 meter hoog in 600-800mm reënvalgebied , word elke 3-5 jaar laer gesnoei

 

 

Biotech Boomlusern™ Aanwendingsmetodiek:

Die doel met die Biotech Boomlusern™ Protokol is:

 • om die korrekte plantmateriaal in plek te kry.
 • om die korrekte reeks Biologiese Entstowwe in plek te kry.
 • en om die mees gepaste Plantgrootte te verkry, vir beide vestiging en beweiding. Die klant bestuur self hierdie laaste Protokol vereiste.

 

Die 3 Kern Beweidingsfeite:

 1. Biotech Boomlusern™ kan Ad libitum deur alle diere bewei word, en daar is nie tannien of dodelike newe effekte nie. Dit sluit veiligheid vir voëls en insekte in.
 2. Die nuwe sagte lote se punte het 26 tot 29% Proteïne, en die proteïnevlak daal hoe nader daar aan die stam en houtagtige dele beweeg word.
 3. Die regte beplanning en bestuur (snoei) bepaal die Landskapsargitektuur eienskap van die plant. U bestuur die gepaste kultivar vir die beoogde weidier se optimale bythoogte.

 

Die Beesmodel:

 • Laat Biotech Boomlusern™ uitgroei vir 8-12 maande.
 • Snoei op kniehoogte dat die stokkerigheid en houtagtigheid van grond tot kniehoogte is, en die groen sagte lote van daar uitgroei - die ideale bythoogte vir bees.
 • Sny die lanings korter elke 3-5 jaar.
 • Die ideaal is sagte nuwe lote op die regte bythoogte met 4-8 beweidings per jaar.
 • Indien daar dubbelrye geplant word, 2 meter uitmekaar, is daar ‘n paar blare en lote in die middel wat nie bygekom word nie en aanhou fotosinteer en herstel bespoedig.
 • 600-800 bome per hektaar word aanbeveel. Met 10 meter rywydtes en 1-3 meter in die ry spasiëring.
 • Laat Biotech Boomlusern™ uitgroei vir 8-12 maande.
 • Snoei of sny af op enkelhoogte, dat die houtagtige en stokagtige onsmaaklike deel daar eindig, en die nuwe vars lote van daar uitgroei.
 • Bewei intens af tot op die houtagtige gedeelte op enkel hoogte en vreet elke seisoen ‘n paar keer af.
 • Sny houtagtige gedeelte korter elke 5-10 jaar indien ooit nodig.
 • Die ideaal is sagte nuwe lote op die regte bythoogte vir 8-10 beweidings per jaar.
 • Verwag intense beweiding en neem die diere uit as daar ongeveer 20% blare oor is.
 • Moet nooit al die blare laat afvreet nie.
 • 500-1000+ bome per hektaar word aanbeveel, met 5-10 meter rywydtes en 'n digter spasiëring. Indien lanings geplant word kan die bome 0.5 meter uitmekaar wees en selfs so dig as elke 2-3 cm. Meer kleiner plante veroorsaak meer sagter lote.

 

Die Skaapmodel (vir Kleinvee, Pluimvee en Volstruise):

 • Laat Biotech BoomlusernTM uitgroei vir 8-12 maande.
 • Snoei of sny af op enkelhoogte, dat die houtagtige en stokagtige onsmaaklike deel daar eindig, en die nuwe vars lote van daar uitgroei.
 • Bewei intens af tot op die houtagtige gedeelte op enkel hoogte en vreet elke seisoen ‘n paar keer af.
 • Sny houtagtige gedeelte korter elke 5-10 jaar indien ooit nodig.
 • Die ideaal is sagte nuwe lote op die regte bythoogte vir 8-10 beweidings per jaar.
 • Verwag intense beweiding en neem die diere uit as daar ongeveer 20% blare oor is.
 • Moet nooit al die blare laat afvreet nie.
 • 500-1000+ bome per hektaar word aanbeveel, met 5-10 meter rywydtes en n digter spasiëering. Indien lanings geplant word kan die bome 0.5 meter uitmekaar wees en selfs so dig as elke 2-3 cm. Meer kleiner plante veroorsaak meer sagter lote.

 

 

 

a15Digte plantestand vir baie dun sagte lote   a16Digte laning, heining, windbreek en voerlyn

 

a17Ideale Bythoogte vir Bees met plante 1-3m uitmekaar

 

Die Voerkraalmodel:

 • Die skaapmetode is ideaal om Biotech Boomlusern™ tussen sifdraad/Bonnox en draadheinings te vestig, weerskante met drupperlyn onder, en met ‘n skadunet bo-oor.
 • Dit dwing die lote om sywaarts te groei deur die draad ten einde sonlig te kry, waar dit tot teen die draad afgevreet kan word deur vee.
 • Die model is ideaal vir hospitaalkampies, suipings, teelkampies, boma's, veilingkrale en sosiale opheffingsprojekte in kommunale gebiede.
 • Die doel is om daagliks die nuwe lote af te vreet, maar om nooit in staat te wees om die plante dood te vreet nie.
 • Vinnige herstel word verlang, en nuwe lote wat deur die draad groei kan Ad libitum deur die eerste weidier benut word, ook in situasies waar hulle op kraal staan.
 • Die plantestand is nie meer as 0.5 meter uitmekaar nie en rywydtes kan so na as 3 meter aanmekaar wees, na gelang van die beplanning. Intense beweiding is 'n noodsaak en dis nodig dat 'n klein “in die ry” trekker kan beweeg in die gang.

 

Kamele, Perde, Eksotiese Wild Model:

 • Groei Biotech BoomlusernTM uit vir 12-24 maande.
 • Snoei af op borshoogte dat die dik, stokkerige, houtagtige deel daar eindig, en vars groen sagte nuwe lote van daar af uitgroei tot die ideale bythoogte vir die weidier, soos verlang.
 • Wei die sagte nuwe lote af op die regte ideale bythoogte.
 • Let op daarna dat die diere lief is om nie slegs bo nie, maar van die kant te bewei.
 • Bestuur na behoefte en snoei soos sinvol.
 • Dis ideaal om Wildboma's, Wildveilingkrale en alle heinings so te plant dat die diere nie mense sien nie, wind en vuurbeskerming geniet en ‘n gemoedelike groen omgewing ervaar.
 • Die feit dat die heining/laning eetbaar is, is ‘n bonus. Kan met die voerkraalmodel gekombineer word.
 • Vir lanings is n in die ry spasiëring van 0.3 tot 0.5 meter goed.
 • 'n Drupperlyn kan help om enige kultivar tot optimale hoogte aan te help.

 

 

Sosiale Projekte en Mynhooprehabilitasie:

Ons het 'n professionele span konsultante wat spesialiseer in Sosiale projekte soos “Urban Agriculture”, “Land Reform projects” en Mynhooprehabilitasie en wat u kan kom sien.

 • Ons het n Profesionele Projek span wat verskeie Landskapsargitekte insluit. Die profesionele mense spesialiseer in dinge soos Mynbou Sosiale Projekte, Rehabilitasie, "Urban Agriculture" en dies meer.Indien U in n spesiale projek belang stel wat profesioneel beplan en afgelewer word kontak ons gerus op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Sulke Projekte behels tipies die beplanning sowel as die plant materiaal en implementasie.
 • n Tipiese voorbeeld is om R1.5 Miljoen Rand te spandeer om 100 hektaar profesioneel te laat vestig.
 • Die Profesionele span sal n indiepte ondersoek doen, grond en water monsters neem, die korrekte plant materiaal uit ons korporatiewe voorraad van 10 Miljoen plus bome neem en dit per kilometer ry kom vestig. Die pryspunt is groothandel grootmaat per projek en nie per boom nie.
 • Daar is tipies n 50% deposito betrokke.
 • Voorbeld op 100 hektaar: Dit sal R300 000 se drupperlyn behels, R200 000 se implementasie, R1 Miljoen se Plant materiaal, op 100 000 meter (100 kilometer) rye. Dit word met boompies gevestig van n spesifieke kultivar en al die verlange entstowwe en Biotech BoomlusernTM handelsgeheime. Ons bring die reserwe bome en lewer die projek af.
 • Sulke projekte word tipies gekoppel aan eenmalige vestiging deur ‘n oorhoofse struktuur, om ‘n spesifieke doelstelling te bereik – bv. spesifieke groep mense ekonomies te bemagtig deur middel van beweiding, of om spesifieke doelstellings te bereik, soos rehabilitasie, "carbon credits" en ekonomiese bemagtiging.
 • Die parameters en protokolspesifikasies van sulke projekte is uniek en word derhalwe op ‘n projekbasis hanteer.
 • Fyn aanpassings en unieke bestuur vir unieke aanwendings en situasies is hier die wagwoord. Kontak ons vir konsultasies en projekmedewerking op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 a18Ideale Bythoogtebehoeftes en reikafstand kapasiteit verskil - Dieretuin in Dubai

 

Basis Protokolvoorligting vir Beginners:

Biotech Boomlusern™ Vrae om jouself te vra voor jy begin:

 1. Wat is my langtermyn reënvalgemiddeld (laag, medium of hoog?).
 2. Wat is my minimum temperatuur?
 3. Is dit droëland of besproeiïng?
 4. Vir watter aanwending is dit en wat gaan die gepaste model vir ideale bythoogte wees?

Gebaseer op die antwoorde moet u nou bepaal wat die mees gepaste kultivar is en die verlangde plantestand en model. Beproef eers die Biotech Boomlusern™ Protokol en kommersialiseer dan. Dit is tydens die kommersialiseringsfase dat getalle opgaan en eenheidskostes dramaties afgebring word.

 1. U moet nou besluit of u wil fokus op ‘n goedkoper riskante vestigingsmetodiek, en of u eerder ‘n duurder maar laer risiko proefneming wil doen. Ons beveel aan dat u die Biotech Boomlusern™ Basis Protokol beproef en dan kommersialiseer en fokus om eenheidskoste met volume te verlaag.
 2. Tydens kommersialisering kan U n intensiewe, semi intensiewe of ekstensiewe metode gebruik soos om ons Direkte Saai Kontrakteurs te kry om baie hektare vir U te kom vestig.

 

Biotech Boomlusern™ Prysoorsig:

Die aankoop opsies is basies:

 

 1. SAAD:
  Biotech Boomlusern™saad kom as ‘n “Nursery Management Pack” verpak in ‘n boks met al die inligting, behandelings en entstowwe ingesluit, en kos R5000 vir 5000 A1 graad sade.
 2. SAAILINGE:
  Biotech Boomlusern™ Saailinge vir gebruik saam met ‘n Boombeskermer (Boombeskermer word self vervaardig en gebruik). Bestellings vir Saailinge word deur ons agente hanteer, behalwe waar projekte groter as 25 hektaar Nasionaal gekontrakteer word.
 3. OUTGROWERBOOM:
  “Outgrowerboom” (tipies R10 +): word van ‘n geregistreerde “Outgrower” gekoop.
 4. GROOT PROJEKTE:
  Sulke projekte, bv. sommige direkte saaiprojekte van groter as 25 hektaar, mynrehabilitasie en groot gemeenskapsprojekte word deur spesialiste beplan (bv. landskapsargitekte) en profesioneel deur Biotech BoomlusernTM afgelewer. Hierdie projekte word as vertoonvensters gebruik en geniet ons volle aandag. Kontak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vir inligting en kwotasies.
 5. DIREKTESAAI:
  Volg die DirekteSaai-metode (R3500 per ha). Dit word deur ons spesialis planterspanne behartig wat die korrekte reeksBiotech Boomlusern™entstowwe in die plantvoor spuit.
   1. Let daarop dat ons eers ‘n Saailing proefneming in elke kamp aanbeveel waar moontlik - sodat ons eers die vlak van weidieraanvalle en siekteuitdaging in u grond kan bepaal (laag, medium, hoog) en daarvolgens die plantproses en entstofbelading kan kalibreer (bv. 20 Liter, 60 liter of 100 liter per hektaar). Dit het ‘n impak op die prys vanaf ‘n basiskoste van R3500 per ha. Let ook daarop dat sulke aanplantings van reën afhanklik is, wat ‘n wesenlike risiko buite ons beheer impliseer.
   2. Tydens die kommersialiseringsfase is daar glyskale van toepassing op Grootskaalse Aanplantings van tipies 25 hektaar en meer.
   3. Dit word nie in detail hier bespreek nie, hoewel sekere beginsels uitgelig word. Kontak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vir inligting.
   4. Baie groot volumes geniet ‘n afslag, en vooruitbetalings ook.
   5. Ons werk met ‘n Termynboekstelsel waarvolgens spesifieke kultivars en genetikavestiging 6-12 maande vooruit bespreek en betaal word, en waar ‘n volume- en kontantvooruit afslag geld.
   6. Eerste in is eerste uit.

     

    Let Wel: Die pryse wat hier gegee word sluit nie BTW in nie. Indien u oor BTW Registrasie beskik moet u bewys daarvan lewer om die betrokke voordeel te geniet. Andersins moet BTW by die prys gevoeg word.

    

   SAAILINGPRYSE

    

   Groen KalahariTM

   PSP Kultivar

   “Cattle Candy”TM

    

   KilimanjaroTM

   Meer Gehard

    

    

   pH 3-5

   pH 5-8

   pH 5-8

   Soetveldgebiede met 300-500mm reën.

    

   Hooglandareas - 1800m boseevlak

   Uitdagende gebiede waar gehardheid vereis word

   Matige Gebiede met Gematigde Klimaat

   Baie vog en baie mis, goeie grond

   Dor, warm, gebiede

   600-800 mm reënval

   800-2600mm reënval

   Swak grond en intense kleinveebeweiding

   Top Ontkiemer, vinnige groeier

   Besproeiïng (massief baiewater) met koue en warm droogheid by tye.

   Gehardheid: 9 uit 10

   Gehardheid: 7 uit 10

   Gerhardheid: 8 uit 10

    

    

    

   512 in Saailaai met entstowwe reeds toegedien

   R2,50

   Per plantjie (Kontantprys)

   512 in Saailaai met entstowwe reeds toegedien

   R2,50

   per plantjie(Kontantprys)

   512 in Saailaai met entstowwe reeds toegedien

   R3,00

   Per plantjie (Kontantprys)

   4 blaartjiefase

   4 blaartjiefase

   4 blaartjiefase

   4cm hoog

   4cm hoog

   4cm hoog

   Moet nog deur Grysblaar Infeksiefase

   Moet nog deur Grysblaar Infeksiefase

   Moet nog deur Grysblaar Infeksiefase

   Groter Saailaai met entstowwe reeds toegedien

   R10,00 per plantjie (Kontantprys

   Groter Saailaai of sakkie met entstowwe reeds toegedien

   R10,00 per plantjie (Kontantprys

   Groter saailaai of sakkie met entstowwe reeds toegedien

   R10,00 per plantjie (Kontantprys

   10 cm hoog

   10cm hoog

   10cm hoog

   Reeds deur Grysblaar Infeksiefase

   Reeds deur Grysblaar Infeksiefase

   Reeds deur Grysblaar Infeksiefase

    

   TERME EN VOORWAARDES:

 6. Die koper dra die risiko en geen vervangings vind plaas nie.
 7. Wanneer u die plante ontvang moet u dit afteken al dan nie. Indien u daarvoor teken gaan eiendomsreg oor. Indien u nie tevrede is nie moet u nie ontvangs neem en teken daarvoor nie. Indien u dit neem is dit u plante.
 8. Alle Bestellings gaan via ons agente en vervoer van daar is op U risiko. Hou uit die wind.
 9. U dra alle klimaats en grond gesondheids risiko's van U proewe met U plante op U grond.
 10. U word aangeraai om goed voor te berei voor U saailinge in ontvangs neem. Hulle moet veilig onder net op drade in gematigde klimaat met ligte windbeweging staan.
 11. U moet net kan oorplant in reeds voorbereide sakkies, Saailaaie of lande.
 12. U mense moet opgelei wees om n half klam Saailing liggies met n ronde stokkie onder deur die Saailaai uit te lig, wyl daar van bo liggies getrek word. Sulke opleiding is op U risiko.
 13. Geen Saailinge moet vervoer, hanteer of uitgeplant word tydens die Grysblaar Fase nie.

 

 

OUTGROWER/UITGROEIER PLANTPRYSE

Die volgende Nasionale Biotech BoomlusernTM Vloerpryse geld vir Groter Bome wat vir Proef- en Toetsdoeleindes gebruik word.

Let daarop dat dit vir Biotech BoomlusernTM is wat reeds deur die Grysblaar Infeksiefase geneem is. Dit is van ons “Master Growers” as Saailinge afkomstig en het met die kwaliteitstempels op die Saailaai by die Outgrower arriveer.

Saailaai / Sak

Grootte

GeskatteOuderdom

Prys

per plant

98 of 105 Saailaai

OF 1 liter Sakkie

7-10cm Hoog

12 weke

R10

98, 105, 128 Saailaai

OF 1 liter Sakkie

15cm Hoog

16 weke

R15

24 Saailaai

OF 2 liter Sakkie

1 Keer Geknip

20cm Hoog

10-20cm Wyd

6 maande

R20

4-5 liter Sak

1 Keer Geknip

30 cm Hoog

20-40cm Wyd

 

R30

5 liter of groter Sak

1 Keer Geknip

40cm Hoog

 

R40

20-40 liter Sak

2 Keer Geknip

50cm Hoog

Stam so dik soos 'n man se duim

 

R100

40 liter Sak

2 Keer bo en aan die kante geknip

60-80cm Hoog

60-80cm Wyd

5-6 maande

R200

50 liter Sak

3 Keer bo en aan die kante geknip

1m Hoog

Hout- en stokagtig by die onderstam

7-8 maande

R500

50 liter Sak

4 Keer bo en aan die kante geknip

1,5m Hoog

Dik Houtagtige onderstam

10-12 maande

R750

50 liter Sak

5 Keerbo en aan die kante geknip

2m Hoog

Onderste 1/3 van die stam is lekker dik en houtagtig

12-14 maande

R1000

 

Geskatte grootte-ouderdomkombinasie kan beïnvloed word deur faktore soos klimaatsomstandighede tydens die oorplantproses, wortelspasie, bergingsomgewing, ens.

Let dat ons vir die 2012 groei seisoen meer as 10 Miljoen Saailinge in produksie het. 512 Saailinge word gelewer 6 weke na U bestelling en deposito ontvang is.

Vir meer Inligting of om as “Outgrower” te registreer kontak Justice Malanot by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Bestelprosedure:

 1. 1.Klante wat vooruit betaal geniet voorrang
 2. 2.Kontak u agent, deponeer die geld vir die tipe kultivar en kwantiteit wat u verlang, en spesifiseer die grootte Saailing of Boom.
 3. 3.Kry ‘n kwitansie en begin met u grondvoorbereidings.

 

Wie is jou Agent?

 

Skaaptipe of “Weeping Tagasaste”:

 • Die kultivar is tans grootliks van die mark onttrek sedert Desember 2011.
 • Ons doen tans proewe met hierdie kultivar aangesien ons lae ontkieming en hoë plantmortaliteit ervaar het.
 • Huidige toetse wys dat die ontkiemingsituasie aangespreek kan word, maar dat daar a.g.v. vermoedelike genetiese inteling ‘n gebrek aan siekteweerstandigheid is. Dit word tans ondersoek.
 • Huidige toetse bewys dat ons veral die Groen Kalahari kultivar kan snoei om dieselfde bythoogte en gebrek aan weggroeistatus as “Weeping” Tagasaste te bereik, maar met dubbel die gehardheid. Ons beveel Groen Kalahari aan in die plek van “Weeping” Tagasaste tot verdere kennisgewing.
 • Die korrekte bestuur en snoei van Groen Kalahari kultivar kan dieselfde vorm as die “Weeping” of Skaaptipe tot gevolg bring op ‘n baie gesonder genetiese basis.
 • Die Groen Kalahari kultivar word eenkeer vertikaal geknip om die boom te dwing om te struik en te bos. Hierna word die horisontale lote eenkeer genip om die struik te dwing om af grond toe takke te maak, en afwaarts te groei. Dieselfde vormfaktor word bereik as met Weeping Tagasaste, maar met dubbeld die groei ywer en gehardheid. Die siekteweerstandigheid is dan uitstekend en die plant aard in ‘n baie wyer reeks gronde.
 • Moet geen munisipale water met Chloor op Biotech BoomlusernTM gebruik nie.
 • Biotech BoomlusernTM Plante kan 4-8 weke in 512 saailaai staan.
 • Die Saailinge moet onder ‘n net staan in halfskaduwee, verkieslik op drade heuphoogte gespan met ‘n ligte windbeweging. Indien dit baie koud is, moet die gevriesde plante nie direkte vroeë oggend son kry nie anders gaan hulle 100% mortaliteit weens rypskade kry, nes enige ander gevriesde plant.
 • Die Saailaaie moet nie op die grond staan nie omrede die wortels in die grond gaan ingroei en afbreek wanneer die laai opgetel word. Daar moet ook nie ‘n gemeenskaplike waterpoel wees waarin al die plante staan nie, omrede siektes so kan versprei.
 • U voorbereidings moet reg wees vir wanneer u Saailinge in ontvangs neem. Hulle moet op drade staan in ‘n matige klimaat met halfskaduwee en ligte windbeweging.
 • Die plantsakkies of saailaaie moet reeds voorberei wees en u mense moet reeds opgelei wees, veral vir 512 Saailaaie. Ons raai aan dat u eers ‘n klein proeflopie doen.
 • Biotech BoomlusernTM Saailinge moet verkieslik met Boombeskermers uitgeplant word en nie direk kaal in die veld nie. Daar word plante gelewer op die veronderstelling dat dit profesioneel en korrek volgens riglyn, protokol en model gevestig gaan word.
 • Indien u afwyk van die riglyne om koste te bespaar is dit u keuse, risiko en leerkurwe.
 • Wanneer u die Saailinge uitplant moet die grondmedium liggies klam wees. Druk met ‘n stokkie in die saailaai gaatjie onder elke saailing, en wikkel en trek die plantjie saggies uit aan die stammetjie.
 • U kan ook n fondue vurkie of draad met ‘n gebuigde punt gebruik om Saailinge versigtig uit te haal.
 • Die wortel moet nooit kaal wees nie en die bondeltjie grond moet verkieslik nie afval nie.
 • Maak ‘n gaatjie in die grond, plaas die saailing in die gaatjie tot dieselfde diepte as wat dit was en vul die gaatjie ligweg op met grond, druk saggies vas en plaas ‘n boombeskermer bo-oor. “Mulching” soos gras en ‘n dammetjie rondom is ideaal.
 • Indien dit ‘n” Outgrower” plant is, werk grond in die sak wat liggies klam is die beste. Sny die plastieksak af, hou die grond om die wortels, en vestig in ‘n gat in die grond tot dieselfde diepte as voorheen. Moenie dieper of vlakker plant nie. Maak ‘n damwalletjie vir water retensie, en sit gras of “mulching” bo oor om verdamping en uitdroging teen te werk.

 

Saailing Hanteringsinstruksies:

Prosesbestuur van Biotech BoomlusernTM

Ons het die proses van Biotech BoomlusernTM bemeester en baie wyd beproef. Die lesse wat ons uit die foute geleer het gee ons hier deur. Die korrekte prosesbestuur van Biotech BoomlusernTM behels in kort die volgende:

 • Indien U 4-6 blaartjiefase Saailinge koop teen R2.50 kan hulle met gemak vervoer word en lank gehou word. Hulle is baie koue bestand, maar minder hitte bestand. ‘n Ligte water toediening elke 2-3 dae is ideaal.
 • Hou die Saailaaie op drade onder net in die lug.
 • Hoe meer wortelspasie U die plant gaan gee met uitplant, hoe vinniger gaan dit deur die Grysblaar Infeksiefase groei. Probeer om uit te plant na die grootste moontlik hoeveelheid groeimedium.
 • Saailinge wat uitgeplant word met meer wortelspasie as in ‘n 512 Saailaai, gaan in die Grysblaar Infeksiefase ingaan. Tydens die 6-8 weke Grysblaar Infeksiefase moet hulle nie hanteer, vervoer, gestrem geknip of met voeding behandel word nie, gee net ligweg water elke 2-3 dae. Die plante moet stilstaan en deur die infeksie worstel, verkieslik in half skaduwee in ‘n optimale gematigde klimaat soos binne ‘nBoombeskermer.
 • Vermy vervoer en uitplant ten alle koste in die Grysblaar Infeksiefase.
 • Na die plante deur die Grysblaar Infeksiefase gegroei het, en 10cm hoog en weer volledig helder groen is, kan hulle weer hanteer, geknip, vervoer en uitgeplant word. Die plant is baie swakker tydens die Grysblaarfase en meeste groeikrag word deur die wortelinfeksie onttrek.Vermy stres op die Biotech BoomlusernTM plant ten alle koste tydens die Grysblaar Infeksie fase en smaak sukses danksy profesionele prosesbestuur volgens hierdie riglyn.
 • Indien u wonder waarom sommige historiese aanplantings misluk kan u dit aan die hand van hierdie riglyne uitpluis en dieselfde onnodige foute vermy.

 

Riglynredes waarom Goedkoop Saad en die Australiese Sandmodel misluk:

Die alternatief tot Biotech BoomlusernTM in die mark is goedkoop saad en onbehandelde plante. Die tegniese redes waarom baie goedkoop saad nie vir u sukses gaan lewer nie:

 1. 1.Die “sand plant” model (in ‘n relatiewe biologiese onaktiewe groeimedium) werk nie in grond nie (‘n biologiese aktiewe groei medium).
 2. 2.Die karakter en kwaliteit van die plantgenetika is onbekend en onaangepas.
 3. 3.Die Bio-Integriteit ontbreek. Die reeks Biologiese Mikro-organismes wat in grond teenwoordig moet wees ontbreek.
 4. 4.Die bodemlose sand besigheidsmodel is verkeerd vir grond. Die hele sandplant waardeketting is gebaseer op X faktor saad, sonder bio-integriteit, gemasker as prys en volume.
 5. 5.Die hoeksteen van die vals belofte is dat u self met goedkoop X faktor groot volume saad, Boomlusern suksesvol gaan vestig. Die volume saad het geen impak as dit nie aangepas is by die plaaslike klimaat en grondrealiteite nie. Dit gaan ‘n verkeerde uitslag lewer omrede u insette verkeerd is.
 6. 6.Kweekhuisplante wat met korttermynchemiese middels behandel is, het nie langtermynwortelgesondheid nie, en die chemiseechemiese beskerming werk uit, waarna die plant siek word en doodgaan. Ons raai u aan om eerder “septiese” lelike Grysblaar Infeksiefase Biotech BoomlusernTM plante aan te skaf eerder as sulke pragtige chemiese kweekhuisplante. Die vraag is wat vorentoe gaan gebeur en nie hoe die plante tans lyk nie.
 7. 7.Ons raai U af om in besigheid te tree met mense wat op prys en volume fokus, ten koste van Boomlusernplante se karakter en kwaliteit. Moenie op plantgrootte fokus nie, maar fokus op die hele waardeketting. Elke Saadmaatskappy verkoop "Entstof", en papier is geduldig. U mondering begin met die regte inligting as fondasie, en die mure is die gepaste Genetika van ‘n vaste Karakter en seker Kwaliteit, met die dak as Bio-Integriteit. Moet u nie deur generiese bemarkingswoorde laat lei nie, maar neem ‘n kwaliteitgedrewe besluit.

Biotech BoomlusernTM Sertifiseringsriglyne:

 • Koop slegs Biotech BoomlusernTM van gesertifiseerde, registreerde “Growers”, “Outgrowers” en Handelaars af.
 • Wend dit slegs aan volgens die Biotech BoomlusernTM Basis Protokol en riglyne.
 • Maak seker oor Registrasiesertifikate en vra om dit te sien.
 • Elke Pan wat u ontvang met Saailinge sal ons kwaliteit stempels dra, en ‘nkultivaridentifikasienommer bevat wat dit moontlik maak om die oorsprong, waardekettingproses en dies meer te eien. Maak seker u wit panne toon die informasieinligting en is die ware Jakob.
 • Ons kan elke pan se eko-karakter, kwaliteitsertifisering, saaidatum, vervoerdatum, handelaar, “Outgrower” en waardeketting vervoer naspeur met die informasieinligting op die kant.
 • Indien Plante siek word is dit moontlik om baie gou die kansvatters wat ons ons Biotech BoomlusernTM vaandel misbruik om nagemaakte produkte in ons mark in te stoot uit te vang. Stel ons asseblief onmiddellik in kennis indien u ongerymdhede ontdek.
 • Onthou: Plante wat die stempels van die Master Growers dra het meer enstof as die van Growers af, en is A Graad plante. Plante wat nie Stempels het nie is B graad plante en hulle word met minder entstof gekweek, en belewe 'n ligter Grysblaarfase ietwat later. Eerste beste is A Graad. B graad plante werk wel in gesonde grond. Indien u moeilike of probleemgrond het, neem slegs A Graad plante met die Biotech Stempels stempels op die Saailaaie.
 • Pic Link_Sal verskaf word Johan

Laat u lei deur die leuse: “Ons sê wat ons doen en doen wat ons sê”.

 

Sistemiese Integriteit:

Die Biotech BoomlusernTMaanslag berus op die aktivering van Sistemiese Immuniteit. Dit vereis egter "Sistemiese Integriteit", wat behels dat slegs geakkrediteerde Biotech BoomlusernTM saad, plante en biologiese produkte volgens voorskrif in die wortelsone aangewend word. Indien u die sistemiese integriteit verbreek deur buite ons parameters saad, plante of behandelings tot die wortelsone toe te voeg kontamineer u die biosfeer en wil ons nie verder met u saamwerk nie. Ons wil nie ons Biotech BoomlusernTM plante wat voeding het om gesonde grondmikrobes maksimaal te laat aanteel sit op ‘n plek waar u grondsiektes en boomlusernpeste en plae teel nie. Dit is of die een of die ander, en sistemiese integriteit is ononderhandelbaar. Onthou: ‘n Klein bietjie biologiese kontaminasie met ander kieme kan baie vinnig aanteel en veral aan die begin ons Biologiese Prosesse kontamineer en die uitslag verwoes. Bly by wat werk.

Optrede wat Biotech BoomlusernTM Sistemiese Integriteit vernietig:

 • Munisipale dorpswater met chloor in op plante kan die goeie mikro-organismes almal dood. Die chloor is bedoel om alle mikro-organismes dood te maak, goeies en slegtes. (Oplossing: laat die water eers 1 dag in son staan vir chloor om te verdamp).
 • Dieremis of “kompos” in ‘n plantsakkie invoeg. Stikstof kan die plant brand en die mikrobes skade aandoen. Kunsmis, ook fosfaat, kan Rhizobium benadeel en mikrobes dood.
 • Die meeste veeboere ignoreer die riglyn om nie dieremis en kompos in te meng nie, en maak dan plante dood of seer. Ou mis, bietjie hoendermis, bietjie kompos, net ‘n klein bietjie, is steeds verkeerd en buite ons riglyn. Moenie dit opsit nie, punt. Indien u dit doen, en plante sterf, gaan grondmonstersu gedrag wys in die pH en EG. Doendit reg, deur dit glad nie te doen nie. U help nie deur dit aanvanklik by te sit nie.
 • Die toevoeg van chemiese kunsmis (dit maak ook erdwurms en mikrobes dood en is verantwoordelik vir meeste patogeengunstige grondtoestande). Slegs ons Biotech BoomlusernTM organiese kunsmis moet toegedien word 3-6 maande na vestiging.
 • Die toevoeging van enige swamdoder of insekdoder wat chemiese middels bevat.
 • Die toevoeging van die verkeerde pH water kan soute losmaak wat die mikrobes skade aandoen, bv. boorgatwater met baie kalk, of "desalinated grey water".
 • Die toevoeging van ander biologiese organismes (is dit getoets in simbiose met ons stelsel?) wat kontaminasie of onvoorsiene newe effekte veroorsaak (wie vreet wie?).
 • Wilde saad (wat klou daarop?).
 • Die gooi van saad in kookwater (dit dood goeie organismes wat ons op die saad plaas en kookwater veroorsaak gebreklike, siek plante waar die saaddoppie die blaartjies vashou).
 • Die koop van onbehandelde boomlusernplante met patogene en slegte swamme op hul wortels. Ons wil glad nie biologies betrokke raak as ongeakkrediteerde plante reeds begin siek raak nie. Moenie ons skakel vir hulp en advies indien u winskope nie uitwerk nie.
 • Die koop van boomlusernplante uit kweekhuise wat die pragtige plante deur middel van chemiese middels en toedienings gekweek het. Sodanige grondmedium kan nie biologies behandel word nie a.g.v. die chemiese newe effekte en langtermyn nawerking.
 • Die spuit van chemiese spuitstof (teen swamme, patogene, insekte of weidiere) en ongeakkrediteerde chemiese kunsmis. Weer eens, ons kan nie agterna help nie.
 • ‘n Oormaat goeie dinge soos te veel water.

In die Biotech Boomlusernproses word daar slegs geklassifiseerde saad met akkreditasie gebruik, dit word gelewer aan geakkrediteerde kweekhuise wat volgens ‘n kweekprogram die plante kweek, en dan word dit aan ons geakkrediteerde “Outgrowers” gelewer wat op hul beurt slegs aan ons geakkrediteerde handelaarsnetwerk lewer. Die informasieinligting op ons panne help die Prosesbestuur Sertifiseer tot by die eindgebruiker. Al die dinge help egter niks indien die klant nie die sistemiese integriteit behou nie. As die Sistemiese Immuniteit eers daarmee heen is, en indien daar eers patogene die wortel koloniseer, kan u nooit teruggaan na die voormalige optimale status nie. Indien u die plant met die patogene vestig, sal die plant nooit die maksimale plantprestasie lewer nie, maar kontaminasie veroorsaak en negatiewe grondpatogene kweek en voortbing vir die leeftyd van die plant. Die langtermyn positiewe en negatiewe gevolge gaan baie lank met u wees. Dit betaal om dit 100% reg te doen, en dit bring biologiese skade om Sistemiese Integriteit te verloor. Sulke skade is permanent. Beproef die Biotech BoomlusernTM Protokol volgens riglyn en realiseer ‘n verhoging in drakrag van 5-10 keer per hektaar per jaar vir 70-80 jaar lank. Doen dit reg en professioneel.

Die kenmerk van ‘n Biotech BoomlusernTM klant:

 1. Dit is ‘n besigheidsbesluitnemer.
 2. Wat uitwerk wat die waarde van drakrag verhoging van tussen 5 en 10 keer per hektaar is.
 3. En wat die koste van die Biotech BoomlusernTM Proses per hektaar is.
 4. En wat kapitaal daarvolgens ontplooi, met die hitte van die son, water in die grondprofiel, stikstof in die atmosfeer en dieremis vir die grondorganismes wat biologies werk.
 5. Die doel is om die vorme van kapitaal in passiewe inkomste te omskep deur beweiding.
 6. Die profielklant se tyd is kosbaar en so ‘n kaliber persoon koop die beste kundiges in die veld se tyd, eerder as om die beste kundige te probeer word. Hulle kry eerder iemand wat 10 Miljoen bome+ per jaar groei en implementeer, eerder as om self tyd te mors om 100 000 self te doen vir net ‘n 100 hektaar. Dis mense wat met geld kan werk, wat iemand soek wat met bome kan werk.
 7. Die eindresultaat word professioneel beplan, gekapitaliseer en dan geïmplimenteer.

 

Voorbeeld van ‘n Kommersiële Boerdery Projek:

 • Die buurman se grond sou R3 Miljoen kos om te koop en lewer net 200 ton kos danksy weiveld (drakrag van 1 ton per ha in 600 mm reënvalgebied droëland).
 • R1.5 Miljoen se Biotech BoomlusernTM kan 1000-1500 ton kos lewer op ‘n bestaande 100 hektaar. Dit is danksy drupperlyn en ‘n plant elke 0.5 meter wat ongeveer 10-15 ton per hektaar kan lewer danksy die aanvullende besproeiïng en 600mm reënval.
 • Die Projek breek af na R300 000 se drupperlyn, R200 000 se implementasie en R1 Miljoen se plantmateriaal (100 000-200 000) bome. Die R1.5 Miljoen vestig 100 kilometer ry vir top kurwe prestasie.

 

Projek Besluitnemingsproses:

 • Die mees professionele opsie in die mark isBiotech BoomlusernTM .
 • Kry ‘n Biotech BoomlusernTM Projekspan om ‘n persoonlike inspeksie te kom doen en ‘n voorstel te maak.
 • Keur die Landskapsargitek se Meesterplan goed.
 • Maak dit vas met ‘n 50% deposito en betaalpunte vir leweringsteikens.
 • Realiseer Biomassa met ‘n gekapitaliseerde produksietegniek op bestaande grond.
 • Geniet ‘n 12 maande voedingsvlak.
 • Wen ‘n seisoen deur dit te laat doen met bestaande bome.
 • So ‘n professionele Biotech BoomlusernTM besigheidsfokus is uitsetgedrewe.
 • Welvaart word gerealiseer deur Biomassa, en in situ beweiding word gebruik as die oesmetodiek.
 • Welvaart is wat gebeur wanneer voorbereiding ‘n seisoen later in beweidingsgeleentheid omskakel. Die ekonomiese kragte wat inskop volvoer die Biotech BoomlusernTM Protokol.
 • Die ekonomiese kragte wat ingespan word is soos per die Kommersiële Boerderyprojek, maar met nouer rywydtes van 1600meter rye per hektaar.
 • Professionele bestuur van die drupperlyn, entstoforganismes en organiese kunsmis word grootliks geautomatiseer. ‘n Onderhoudskontrak word gesluit.
 • Daar word gefokus om bv. vir 100 skaap of bok 50% van hulle dieet uit Biotech BoomlusernTM te lewer; en om 10kg gewig aan te sit op die karkas, voor die finale duur voer proses. Met bees word 1 na 1.5 kg gewigstoename ber bees per dag nagejaag.
 • Die plant word binne draadheinings in lanings gevestig en gedwing om lote sywaarts uit te stoot. Die draadheining laat intense beweiding toe sonder dat die plante doodgevreet kan word.
 • Die urine en mis verg spesiale Biotech BoomlusernTM bestuur en is deel van die Onderhoudskontrak. Die fokus is maksimum gewigstoename per dier per dag.
 • Vir lisensiedoeleindes moet Mynboumaatskappye sosiale projekte loods wat die plaaslike gemeenskap bemagtig.
 • Die model soos vir Kommersiële Landbou en Voerkrale word gevolg, met heinings wat oorbeweiding deur kleinvee van kleinboere verhoed.
 • ‘n Plaaslike gemeenskap word ekonomies bemagtig op ‘n klein stukkie grond, danksy ‘n intense voerkraaloplossing wat wintervoeding bybring.
 • Die Myn kyk na ‘n eenmalige kapitale vestiging en baie goedkoop lopende koste, terwyl die gemeenskap deurlopend vir 60-80 jaar toegang tot die voerbron kry.
 • Hierdie projekte werk omrede die eienaarsamestelling van die vee wat by die Projek vreet deurlopend kan verander, sonder dat die plante doodgevreet word.
 • Daar word ‘n professionele verhouding met Biotech BoomlusernTM gesluit wat ook ‘n onderhoudskomponent insluit .
 • Die fokus is die maksimum bemagtiging teen ‘n vasgestelde Kapitale bedrag en Onderhoudskontrak gedelegeer aan Biotech BoomlusernTM
 • Soos per die Voerkraal en Mynbouprojekte, maar in ‘n half stedelike ligging.
 • Die fokus is om gemeenskappe te bemagtig en terselfdertyd die omgewing te verfraai.
 • Rondlopervee word uit stedelike gebiede onttrek en saam met die tradisionele Munisipale Bul by so ‘n Projek beskikbaar gemaak.
 • Daar word ‘n onderhoudskontrak met met Biotech BoomlusernTM gesluit.
 • Die fokus is om parke met Boomlusernlanings te verfraai, asook om Veevoerkraalprojekte op geskikte plekke aan die plaaslike gemeenskap beskikbaar te maak in stedelike en semi-stedelike gebiede. Siekte word voorkom deur wintervoeding te bied.
 • Sulke projekte word saam met plaaslike gemeenskapsleiers bestuur.

 

Voorbeeld van ‘n Voerkraal projek:

 • Die ekonomiese kragte wat ingespan word is soos per die Kommersiële Boerderyprojek, maar met nouer rywydtes van 1600meter rye per hektaar.
 • Professionele bestuur van die drupperlyn, entstoforganismes en organiese kunsmis word grootliks geautomatiseer. ‘n Onderhoudskontrak word gesluit.
 • Daar word gefokus om bv. vir 100 skaap of bok 50% van hulle dieet uit Biotech BoomlusernTM te lewer; en om 10kg gewig aan te sit op die karkas, voor die finale duur voer proses. Met bees word 1 na 1.5 kg gewigstoename ber bees per dag nagejaag.
 • Die plant word binne draadheinings in lanings gevestig en gedwing om lote sywaarts uit te stoot. Die draadheining laat intense beweiding toe sonder dat die plante doodgevreet kan word.
 • Die urine en mis verg spesiale Biotech BoomlusernTM bestuur en is deel van die Onderhoudskontrak. Die fokus is maksimum gewigstoename per dier per dag.
 • Vir lisensiedoeleindes moet Mynboumaatskappye sosiale projekte loods wat die plaaslike gemeenskap bemagtig.
 • Die model soos vir Kommersiële Landbou en Voerkrale word gevolg, met heinings wat oorbeweiding deur kleinvee van kleinboere verhoed.
 • ‘n Plaaslike gemeenskap word ekonomies bemagtig op ‘n klein stukkie grond, danksy ‘n intense voerkraaloplossing wat wintervoeding bybring.
 • Die Myn kyk na ‘n eenmalige kapitale vestiging en baie goedkoop lopende koste, terwyl die gemeenskap deurlopend vir 60-80 jaar toegang tot die voerbron kry.
 • Hierdie projekte werk omrede die eienaarsamestelling van die vee wat by die Projek vreet deurlopend kan verander, sonder dat die plante doodgevreet word.
 • Daar word ‘n professionele verhouding met Biotech BoomlusernTM gesluit wat ook ‘n onderhoudskomponent insluit .
 • Die fokus is die maksimum bemagtiging teen ‘n vasgestelde Kapitale bedrag en Onderhoudskontrak gedelegeer aan Biotech BoomlusernTM
 • Soos per die Voerkraal en Mynbouprojekte, maar in ‘n half stedelike ligging.
 • Die fokus is om gemeenskappe te bemagtig en terselfdertyd die omgewing te verfraai.
 • Rondlopervee word uit stedelike gebiede onttrek en saam met die tradisionele Munisipale Bul by so ‘n Projek beskikbaar gemaak.
 • Daar word ‘n onderhoudskontrak met met Biotech BoomlusernTM gesluit.
 • Die fokus is om parke met Boomlusernlanings te verfraai, asook om Veevoerkraalprojekte op geskikte plekke aan die plaaslike gemeenskap beskikbaar te maak in stedelike en semi-stedelike gebiede. Siekte word voorkom deur wintervoeding te bied.
 • Sulke projekte word saam met plaaslike gemeenskapsleiers bestuur.

 

Voorbeeld van ‘n Mynbouprojek:

 • Vir lisensiedoeleindes moet Mynboumaatskappye sosiale projekte loods wat die plaaslike gemeenskap bemagtig.
 • Die model soos vir Kommersiële Landbou en Voerkrale word gevolg, met heinings wat oorbeweiding deur kleinvee van kleinboere verhoed.
 • ‘n Plaaslike gemeenskap word ekonomies bemagtig op ‘n klein stukkie grond, danksy ‘n intense voerkraaloplossing wat wintervoeding bybring.
 • Die Myn kyk na ‘n eenmalige kapitale vestiging en baie goedkoop lopende koste, terwyl die gemeenskap deurlopend vir 60-80 jaar toegang tot die voerbron kry.
 • Hierdie projekte werk omrede die eienaarsamestelling van die vee wat by die Projek vreet deurlopend kan verander, sonder dat die plante doodgevreet word.
 • Daar word ‘n professionele verhouding met Biotech BoomlusernTM gesluit wat ook ‘n onderhoudskomponent insluit .
 • Die fokus is die maksimum bemagtiging teen ‘n vasgestelde Kapitale bedrag en Onderhoudskontrak gedelegeer aan Biotech BoomlusernTM

 

Voorbeeld van "Urban Agriculture” Projekte:

 • Soos per die Voerkraal en Mynbouprojekte, maar in ‘n half stedelike ligging.
 • Die fokus is om gemeenskappe te bemagtig en terselfdertyd die omgewing te verfraai.
 • Rondlopervee word uit stedelike gebiede onttrek en saam met die tradisionele Munisipale Bul by so ‘n Projek beskikbaar gemaak.
 • Daar word ‘n onderhoudskontrak met met Biotech BoomlusernTM gesluit.
 • Die fokus is om parke met Boomlusernlanings te verfraai, asook om Veevoerkraalprojekte op geskikte plekke aan die plaaslike gemeenskap beskikbaar te maak in stedelike en semi-stedelike gebiede. Siekte word voorkom deur wintervoeding te bied.
 • Sulke projekte word saam met plaaslike gemeenskapsleiers bestuur.

Vir meer inligting kontak: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.